Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2017 Akademik Kadroya Atama

  Erzincan Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Erzincan Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • Ocak 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi - FBE

  Doktora Tezi Sınavı Jüri Üyesi

 • Aralık 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi - SBE

  YÜKSEK LİSANS TEZ JURİ

 • Ağustos 2015 Tez Savunma (Doktora)

  ATATÜRK UNIVERSITESI

  Doktora Tez Juri

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi - S.B.E

  Yukseklisans Tez Jüri

 • Nisan 2014 Tez Savunma (Doktora)

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  DOKTORA TEZ SAVUNMASI JÜRİSİ

 • Ağustos 2013 Akademik Kadroya Atama

  Erzincan Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  AKADEMİK KADROYA ATAMA

 • Mart 2013 Akademik Kadroya Atama

  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

  AKADEMİK KADROYA ATAMA

 • Temmuz 2009 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Karadeniz Teknik Üniversitesi - SBE

  YÜKSEK LİSANS TEZ JURİ

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - Devam Ediyor KTÜ - SBE - Sosyal Bilimler Dergisi

  Editör

Bilimsel Hakemlikler

 • Mart 2019 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi - MÖDAV

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2019 Global Journal of Economics and Business Studies

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2018 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2016 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2016 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2016 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2015 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015 Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2015 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2014 KTÜ - Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2014 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2009 International Journal of Critical Accounting

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2005 Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi