Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Eğitimi: İdeali Arayış Bağlamında Bir Araştırma

Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, cilt.8, ss.21-39, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebenin Toplumsal Gelişime Katkısı: Türkiye’nin Muhasebe Bilgisi İhtiyacı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.1253-1275, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Eğitiminde Etik İkilem ve Etik Karar Alma Konularına Yönelik KTÜ-İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

AİBÜ - İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.75-92, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Interaction Between Corporate Social Responsibility and Accounting: A Survey on Listed Companies in Corporate Governance Index in Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, ss.177-208, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebe Etkileşimi: Türkiye’de Kurumsal Yönetim Endeksine Dâhil İşletmelerde Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.177-208, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Mesleğinde Etik İkilem Ve Etik Karar Alma Konularında Farkındalık Oluşturma: Trabzon İlinde Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.63-82, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhasebe Mesleğinde Etik İkilem ve Etik Karar Alma Konularında Farkındalık Oluşturma: Trabzon İlinde Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.63-82, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Development of Accounting As a Scientific Discipline in Turkey

International Journal of Critical Accounting, cilt.6, ss.103-123, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesindeki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.25, ss.181-206, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Gemi İnşa Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi: Özellikli Muhasebe İşlemleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.59-80, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Muhasebe Etkileşimi

Bankacılar, ss.3-18, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik Eğitiminin Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Önemi: Türkiye Değerlendirmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.XXVI, ss.281-311, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonomik Kriz Dönemlerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerdeki Rolü ve Kriz Yönetimine Katkısı

Muhasebe ve Denetime Bakış, ss.57-72, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hisse Bazlı Ödemeler Standardı ve Muhasebe Uygulamaları

Balıkesir Üniversitesi–Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi, ss.68-96, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toplam Kalite Yönetiminin Muhasebe Mesleğinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.385-400, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Risk Ortamında Uluslararası Finansal Yönelimler ve Türkiye”, Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.48-58, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Aracılığıyla Sunulması

Bankacılar, ss.18-32, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trampa ve Muhasebe İşlemleri

Vergi Sorunları, ss.110-126, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emsal Bedel ve Muhasebe İşlemleri

Vergi Dünyası, ss.120-129, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Portföy Yönetim Şirketleri Türkiye’deki Mevcut Durum ve Vergisel Boyutu

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.34-41, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Role and Importance of E-Information in Struggle with Informality: An Evaluation in terms of Accounting Practices in Turkey

III. Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, cilt.3, ss.229-240

The Role and Importance of E-Information in Struggle with Informality: An Evaluation in terms of Accounting Practices in Turkey

III. Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, cilt.3, ss.229-240

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Eğitiminde İdeali Arayış: Türkiye'de Bir Araştırma

35. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.45-84

Cash Awqaf In The Ottomans The Case Of Ahmet Pasha Waqf In Trabzon (1713)

XII. World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Temmuz 2008, ss.2849-2867

The Relationship Between The Historical Development of Accounting System and Its Applications and Information Technologies

The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, Edirne, Türkiye, 8 - 09 Mart 2007, ss.218-232

Kitap & Kitap Bölümleri

Gelir Tablosu Hesapları ve İlgili Muhasebe Terimleri

Cumhuriyet Birikimi Muhasebe Terimleri Ansiklopedisi, Toraman, C.-Aksu, İ.-Bayramoğlu, M.F. - Aslan, M., Editör, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayın İşleri Müdürlüğü, Ankara, ss.61-94, 2019

Accounting Ethics Education in Turkey: An Evaluation Within the Frame of Opportunities and Challenges

Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I, Caliyurt, Kiymet Tunca, Editör, Springer, İsviçre, ss.31-50, 2019

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faliyetlerinde Muhasebe Uygulamaları

İnşaat Muhasebesi, Dursun, A., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, ss.122-142, 2016

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyetleri

İnşaat Muhasebesi, Dursun, A., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülte Kitabevi, Erzurum, ss.101-121, 2016

DENİZYOLU TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen, Y., Editör, Umuttepe Yayınları, İstanbul, ss.1-186, 2015

DENETİME GENEL BAKIŞ

MUHASEBE DENETİMİ, Dursun A., Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, ss.1-24, 2015 Creative Commons License

DENETİMDE MESLEK ETİĞİ

DENETİM, Dursun A., Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, ss.45-66, 2015 Creative Commons License

Muhasebe Bilgi Sistemi ve Uygulamalarının Tarihi Gelişimi ile Bilgi Teknolojileri İlişkisi

Eskiyeni Ekonomi, Kalça A., Editör, Element Yayınları, İstanbul, ss.171-186, 2008