Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2006 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman Bilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2001 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 1998 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Bilgi ve Eğitim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe Ve Finansman Bilim Dalı

 • 2001 Yüksek Lisans

  Meslek Ahlakı Kuralları ve Muhasebe Mesleğindeki Yeri

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2014KGK, Muhasebe Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Bağımsız Denetçilik Eğitimi, Eğitici Belgesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

 • 2011TÜRMOB, KOBİ TFRS Eğitici Belgesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜRMOB

 • 2003TÜRMOB, Muhasebe Meslek Mensupları İçin Enflasyon Muhasebesi Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TÜRMOB