Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman Bilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1998 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Bilgi ve Eğitim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Muhasebe Ve Finansman Bilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  Meslek Ahlakı Kuralları ve Muhasebe Mesleğindeki Yeri

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2014Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama

  Education Management and Planning , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2014KGK, Muhasebe Meslek Mensuplarına İlişkin Geçiş Dönemi Bağımsız Denetçilik Eğitimi, Eğitici Belgesi

  Education Management and Planning , KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

 • 2011TÜRMOB, KOBİ TFRS Eğitici Belgesi

  Education Management and Planning , TÜRMOB

 • 2003TÜRMOB, Muhasebe Meslek Mensupları İçin Enflasyon Muhasebesi Eğitimi

  Education Management and Planning , TÜRMOB