Scientific Activities

Jury Memberships

 • May 2017 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Erzincan Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  Erzincan Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • January 2017 Doctorate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi - FBE

  Doktora Tezi Sınavı Jüri Üyesi

 • December 2015 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi - SBE

  YÜKSEK LİSANS TEZ JURİ

 • August 2015 Doctorate

  ATATÜRK UNIVERSITESI

  Doktora Tez Juri

 • June 2015 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi - S.B.E

  Yukseklisans Tez Jüri

 • April 2014 Doctorate

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  DOKTORA TEZ SAVUNMASI JÜRİSİ

 • August 2013 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Erzincan Üniversitesi – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  AKADEMİK KADROYA ATAMA

 • March 2013 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

  AKADEMİK KADROYA ATAMA

 • July 2009 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi - SBE

  YÜKSEK LİSANS TEZ JURİ

Activities in Scientific Journals

 • 2016 - 2022 KTÜ - SBE - Sosyal Bilimler Dergisi

  Editor

Scientific Refereeing

 • March 2019 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi - MÖDAV

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2019 Global Journal of Economics and Business Studies

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2018 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2018 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2016 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2016 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2016 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2015 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2015 Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2015 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2015 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • December 2014 KTÜ - Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2014 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • June 2009 International Journal of Critical Accounting

  Other Indexed Journal

 • June 2005 Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi

  National Scientific Refreed Journal