Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2D and 3D numerical simulations of a reinforced landslide: A case study in NE Turkey

JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, vol.129, no.1, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of swelling pressure of stabilized Bentonite

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, vol.15, no.6, pp.1219-1225, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Geotechnical field investigation on giresun hazelnut licenced warehause and spot exchange

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, vol.10, no.4, pp.547-563, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of liquefaction potential of the Erzincan, Eastern Turkey

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, vol.7, no.6, pp.589-612, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Lessons learned from the past earthquakes on building performance in Turkey

Journal of Structural Engineering Applied Mechanics, vol.3, no.2, pp.61-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rao_1 Optimizasyon Algoritması Kullanılarak Taban Plağı Dişli Betonarme Konsol İstinat Duvarı Tasarımı (TR-DİZİN)

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.24, pp.291-308, 2019 (National Refreed University Journal)

Zemin Etüdü İnşaat Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri

Yapı Dünyası Dergisi, no.51, pp.20-21, 2000 (Other Refereed National Journals)

Trabzon Beşirli Mahallesi Heyelan Sahası Etüdü

Mühendislik Bülteni, no.56, pp.37-38, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining The Effect Of Structure-Soil Interaction On Structural Behavior

International IDU Engineering Symposium, İzmir, Turkey, 5 - 13 December 2020, vol.1, no.1, pp.1-6

Numerical Investigation of The Effects of Soil-Structure Interaction On Dynamic Characteristics

International Civil Engineering and Architecture Conference 2019, Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.447-452

SPT-N DEĞERİNE GÖRE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN-TEKKEKÖY ÖRNEĞİ

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16.Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, pp.1-12

Spt N Değerine Göre Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Samsun Tekkeköy Örneği

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, no.1, pp.227-238

Dinamik yük etkisi altındaki şerit temelin oturmasına nümerik model boyutunun etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, vol.1, pp.381-388

Heyelanlar Üzerine Bir Değerlendirme (Rize İli Örneği)

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, vol.1, pp.337-347

An Assessment of Rainfall-Induced Rize Landslide and Flooding

EGU General Assembly 2012, Viyana, Australia, 1 - 03 April 2012, vol.14, pp.1

Investigation of Persembe Yenikoy Landslide

EGU General Assembly 2012, Viyana, Australia, 1 - 03 April 2012, vol.14, pp.1

Eastern Turkey Black Sea Region Solid Waste Management: Solid Waste of Trabzon and Rize City Union Study

Proceedings of the WasteSafe 2011 – 2nd International Conference on Solid Waste Management in the Developing Countries, Khulna, Bangladesh, 13 - 15 February 2011, pp.1-12

Hospital Solid Waste Management and Their Sterilization in the Eastern Black Sea City Trabzon

Proceedings of the WasteSafe 2011 – 2nd International Conference on Solid Waste Management in the Developing Countries, Khulna, Bangladesh, 13 - 15 February 2011, pp.1-12

Engineering Geological Assessment of the Trabzon and Rize Cities Solid Waste Landfill Site (NE Turkey)

Proceedings of the WasteSafe 2011 – 2nd International Conference on Solid Waste Management in the Developing Countries, Khulna, Bangladesh, 13 - 15 February 2011, pp.1-13

Kazık Grupları ile Şev Stabilite Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 01 October 2010, pp.515-524

Soil Improvement by Jet Grouting

Advances in Civil Engineering, 9th International Congress, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.1-8

Kürtün Baraj Gölünün Sağ Sahilinde Oluşan Heyelanın Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.531-540

Effect of Layered Backfills on Static and Dynamic Behavior of Cantilever Retaining Walls

Advances in Civil Engineering, 8th International Congress, Famagusta, Cyprus (Kktc), 15 - 17 September 2008, pp.385-392

Static and Dynamic Analysis of Retaining Structures Considering Different Soil Condition

Advances in Civil Engineering, 7th International Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006

Static and Dynamic Analysis of Retaining Structures Considering Different Soil Conditions

Advances in Civil Engineering, 7th International Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006, pp.1-10

Trabzon ili Eski ve Yeni Katı Atık Deponi Alanlarının Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, pp.580-590

Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisleri Çamur Atıklarının Değerlendirme Yollarının Araştırılması

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 02 September 2006, pp.247-251

Şişen Killerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesi

Geoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 02 October 2005, pp.365-380

The Stabilization of Expansive Clays with Drinking Water Treatment Waste Sludge

International Conference on Problematic Soils, Famagusta, Cyprus (Kktc), 25 - 27 May 2005, pp.841-848

The Reduction of Swelling Pressure of Expansive Clays with Drinking Water Treatment Waste Sludge

Advances in Civil Engineering, 6th International Congress, Turkey, 6 - 08 October 2004, vol.4, pp.1458-1466

Reduction of Swelling Pressure of Expansive Clays with Drinking Water Treatment Waste Sludge

Advances in Civil Engineering, 6th International Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2004, pp.1458-1466

The Stabilization of Clays with Drinking Water Treatment Waste Sludge

Advances in Civil Engineering, 6th International Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2004, pp.1467-1474

Atık Çamur ile Stabilize Olan Killerde Geçirimlilik ve Konsolidasyon Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2004, pp.189-198

Şişen Zemine Oturan Sürekli Temellerin Analizi

Zemin Mekaniği ve Temeller Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 22 October 2002, pp.168-177

Şişen Killerin Mineralojik Yapılarının Hacim Değiştirme Etkilerinin İncelenmesi

Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2001, pp.1-12

Parametric Analysis of Two-Way Continuous Foundations Using Different Methods

Advances in Civil Engineering, 4th International Congress, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 November 2000, pp.1731-1740

İstinat Duvarlarının Deprem Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temeller Sekizinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2000, pp.331-340

Izgara Temellerin Hesap Yöntemlerinin Analizi

X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği' 99, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 1999, pp.464-475

Kazıklı Temellerin Analizi

X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği' 99, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 1999, pp.449-457

Şişen Zeminlerin Hacim Değiştirme Kapasitelerinin Analizi

Zemin Mekaniği ve Temeller Yedinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 1998, pp.216-225

Plak Temellerin Altındaki Zeminlerin Emme Basınçlarının Analizi

Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 1997, pp.777-789

Determination of Crack Depth in Unsaturated Soils

Fourth International Conference on Civil Engineering, Iran, Iran, 4 - 06 May 1997, pp.353-361

İki Doğrultuda Uzanan Sürekli Temellerin Bilgisayar Yardımıyla Analizi

Zemin Mekaniği ve Temeller Altıncı Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 October 1996, pp.205-217

The Prediction of Differential Soil Movement of a Slab-on-Grade on Expansive Soils

Proceedings of the Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahreyn, Bahrain, 6 - 08 April 1996, no.2, pp.605-611

Expert Reports