Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining The Effect Of Structure-Soil Interaction On Structural Behavior

International IDU Engineering Symposium, İzmir, Turkey, 5 - 13 December 2020, vol.1, no.1, pp.1-6

Numerical Investigation of The Effects of Soil-Structure Interaction On Dynamic Characteristics

International Civil Engineering and Architecture Conference 2019, Trabzon, Turkey, 17 - 20 April 2019, pp.447-452

SPT-N DEĞERİNE GÖRE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN-TEKKEKÖY ÖRNEĞİ

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16.Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, pp.1-12

Spt N Değerine Göre Sıvılaşma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Samsun Tekkeköy Örneği

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onaltıncı Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 13 - 14 October 2016, vol.1, no.1, pp.227-238

Dinamik yük etkisi altındaki şerit temelin oturmasına nümerik model boyutunun etkisi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbeşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, vol.1, pp.381-388

Heyelanlar Üzerine Bir Değerlendirme (Rize İli Örneği)

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 14. Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 4 - 05 October 2012, vol.1, pp.337-347

An Assessment of Rainfall-Induced Rize Landslide and Flooding

EGU General Assembly 2012, Viyana, Australia, 1 - 03 April 2012, vol.14, pp.1

Investigation of Persembe Yenikoy Landslide

EGU General Assembly 2012, Viyana, Australia, 1 - 03 April 2012, vol.14, pp.1

Eastern Turkey Black Sea Region Solid Waste Management: Solid Waste of Trabzon and Rize City Union Study

Proceedings of the WasteSafe 2011 – 2nd International Conference on Solid Waste Management in the Developing Countries, Khulna, Bangladesh, 13 - 15 February 2011, pp.1-12 Sustainable Development

Hospital Solid Waste Management and Their Sterilization in the Eastern Black Sea City Trabzon

Proceedings of the WasteSafe 2011 – 2nd International Conference on Solid Waste Management in the Developing Countries, Khulna, Bangladesh, 13 - 15 February 2011, pp.1-12 Sustainable Development

Engineering Geological Assessment of the Trabzon and Rize Cities Solid Waste Landfill Site (NE Turkey)

Proceedings of the WasteSafe 2011 – 2nd International Conference on Solid Waste Management in the Developing Countries, Khulna, Bangladesh, 13 - 15 February 2011, pp.1-13 Sustainable Development

Kazık Grupları ile Şev Stabilite Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 September - 01 October 2010, pp.515-524

Soil Improvement by Jet Grouting

Advances in Civil Engineering, 9th International Congress, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2010, pp.1-8

Kürtün Baraj Gölünün Sağ Sahilinde Oluşan Heyelanın Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 17 October 2008, pp.531-540

Effect of Layered Backfills on Static and Dynamic Behavior of Cantilever Retaining Walls

Advances in Civil Engineering, 8th International Congress, Famagusta, Cyprus (Kktc), 15 - 17 September 2008, pp.385-392

Static and Dynamic Analysis of Retaining Structures Considering Different Soil Condition

Advances in Civil Engineering, 7th International Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006

Static and Dynamic Analysis of Retaining Structures Considering Different Soil Conditions

Advances in Civil Engineering, 7th International Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2006, pp.1-10

Trabzon ili Eski ve Yeni Katı Atık Deponi Alanlarının Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onbirinci Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 7 - 08 September 2006, pp.580-590 Sustainable Development

Trabzon İçme Suyu Arıtma Tesisleri Çamur Atıklarının Değerlendirme Yollarının Araştırılması

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 1 - 02 September 2006, pp.247-251

Şişen Killerin Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilmesi

Geoteknik Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 02 October 2005, pp.365-380

The Stabilization of Expansive Clays with Drinking Water Treatment Waste Sludge

International Conference on Problematic Soils, Famagusta, Cyprus (Kktc), 25 - 27 May 2005, pp.841-848

The Reduction of Swelling Pressure of Expansive Clays with Drinking Water Treatment Waste Sludge

Advances in Civil Engineering, 6th International Congress, Turkey, 6 - 08 October 2004, vol.4, pp.1458-1466 Sustainable Development

Reduction of Swelling Pressure of Expansive Clays with Drinking Water Treatment Waste Sludge

Advances in Civil Engineering, 6th International Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2004, pp.1458-1466 Sustainable Development

The Stabilization of Clays with Drinking Water Treatment Waste Sludge

Advances in Civil Engineering, 6th International Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2004, pp.1467-1474

Atık Çamur ile Stabilize Olan Killerde Geçirimlilik ve Konsolidasyon Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2004, pp.189-198

Şişen Zemine Oturan Sürekli Temellerin Analizi

Zemin Mekaniği ve Temeller Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 22 October 2002, pp.168-177

Şişen Killerin Mineralojik Yapılarının Hacim Değiştirme Etkilerinin İncelenmesi

Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2001, pp.1-12

Parametric Analysis of Two-Way Continuous Foundations Using Different Methods

Advances in Civil Engineering, 4th International Congress, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 November 2000, pp.1731-1740

İstinat Duvarlarının Deprem Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Temeller Sekizinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2000, pp.331-340

Izgara Temellerin Hesap Yöntemlerinin Analizi

X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği' 99, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 1999, pp.464-475

Kazıklı Temellerin Analizi

X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği' 99, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 1999, pp.449-457

Şişen Zeminlerin Hacim Değiştirme Kapasitelerinin Analizi

Zemin Mekaniği ve Temeller Yedinci Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 1998, pp.216-225

Plak Temellerin Altındaki Zeminlerin Emme Basınçlarının Analizi

Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 1997, pp.777-789

Determination of Crack Depth in Unsaturated Soils

Fourth International Conference on Civil Engineering, Iran, Iran, 4 - 06 May 1997, pp.353-361

İki Doğrultuda Uzanan Sürekli Temellerin Bilgisayar Yardımıyla Analizi

Zemin Mekaniği ve Temeller Altıncı Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 25 October 1996, pp.205-217

The Prediction of Differential Soil Movement of a Slab-on-Grade on Expansive Soils

Proceedings of the Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahreyn, Bahrain, 6 - 08 April 1996, no.2, pp.605-611

Expert Reports

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

138

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

162

H-Index (Scopus)

8

Project

2

Thesis Advisory

12

Open Access

33
UN Sustainable Development Goals