Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Trabzon'da Yakın Dönem Mimarlık Etkinlikleri

Mimarlık , vol.89, no.2, pp.71-73, 1987 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Contexs in Design Education: Sample Amasya

2. International Symposium of IAPS-CSBE Network Traditional Environments in a New Milenium: Defining Principles And Professional Practise, Amasya, Turkey, pp.94

The Contexs in Design Education: Sample Amasya

2. International Symposium of IAPS-CSBE Network Traditional Environments in a New Milenium: Defining Principles And Professional Practise, Amasya, Turkey, pp.94

Change: The Truth of Consciousness

22nd International Building & Life Congress, Turks And Caicos Islands, pp.257

Replacing Architecture By Consuming Tourism Industry

Livenarch VI: Replacing Architecture, Trabzon, Turkey, 25 - 28 September 2019, vol.1, no.1, pp.125-138

GELENEKSEL MİMARİDE ENERJİ ETKİN TASARIM YAKLAŞIMLARI VE YORUMLAR: TRABZON ÖRNEĞİ

IV. TÜRK DÜNYASI EKONOMİ FORUMU, Çorum, Turkey, 7 - 09 May 2015, vol.1, pp.293-304

Reconstruction in Design Education:Creative Drama

Livenarch 4th International Congress, Trabzon, Turkey, 9 - 11 July 2011, pp.1171-1176

Bir Sanat Objesinden Yararlanarak Tasarlama

1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün Bugün Gelecek, Ankara, Turkey, 27 April 2011, pp.518-522

Tasarlamayı “Mimarlar” ile Öğrenmek

23. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi: Meslek Ortamı, Bursa, Turkey, 24 - 26 March 2011, pp.23-32

Değişim: Bir Bilinçlenme Gerçekliği

22. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 27 March 2010, pp.257-266

Indirect expression as an approach to improving creativity in design education

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

tasarlıYORUM-Atölye Çalışması

Mimari Tasarım Eğitimi’09: “Bütünleşme” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 June 2009, pp.266-268

Privacy Signs in Transition

Livenarch: Livable Environments and Architecture International Congress, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2003, pp.378-388

Flexibility Versus Variety

Livenarch: Livable Environments and Architecture International Congress, Trabzon, Turkey, 4 - 07 July 2001, pp.80-83

Context in Design Education: Amasya as a Case Study

Traditional Environments in a New Millennium: Defining Principles and Professional Practice, 2nd International Symposium of IAPS-CSBE, Amasya, Turkey, 20 - 23 June 2001, pp.94-103

An Alternative Five-Year Architecture Education Programme Proposal for Existing Four-Year Programme in Turkey

Forum II: Architectural Education for the 3rd Millenium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 24 April 1998, pp.203-209

Mimarlıkta Eleştirinin Güçlendirilmiş İletim Ortamında Tasarım Sürecine Katılımı

Uluslararası VIII. Yapı Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 05 May 1996, pp.281-291

Geleneksel Yapılarda İyileştirme Çalışmalarının İşlevsel ve Estetik Boyutları

Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 1995, pp.346-351

Konutta Depolama Gereksiniminin Sosyo-Kültürel Bağlamda İrdelenmesi

Uluslararası VII. Yapı-Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 04 May 1995, pp.310-320

Selçuklu Taç Kapıları ve Günümüze Yorumu: Taç Kapılardan Cam Kapılara

Uluslararası V. Yapı Yaşam Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 14 May 1993, pp.300-313

The Symbolic Meaning of the Third Eclectic Period of Architecture in Turkey

IAPS 12. International Conference Socio Environmental Metamorphoses Builtscape/Lanscape/Ethnoscape/Eurospace 92, Selanik, Greece, 11 - 14 July 1992, pp.316-323

The Metamorphosis of the Eastern Black-Sea Region

IAPS 12 International Conference Socio Environmental Metamorphoses, Halkidiki, Greece, 2 - 04 July 1992, pp.148-158

Designing in Context

Automation Based Creative Design Education (ABCDE) International Conference in the Framework of the 150th Anniversary of Delft University of Technology and ACSA Meeting in Europe, Delft, Netherlands, 15 - 17 May 1992

Bayburt Evi Üzerine Bir İnceleme

Toplu Konut Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 April 1991

Books & Book Chapters

BİR TÜKETİM NESNESİ OLARAK MEKÂN: Trabzon’da Üç Yer

in: TRANSITION in/at/on/and/over/under SPACE, Kuloğlu N.,Öztürk SD.,Öztürk A.,Bayrak D., Editor, Altan Özyurt Matbaacılık, Ankara, pp.126-138, 2017

BİR TÜKETİM NESNESİ OLARAK MEKÂN: Trabzon’da Üç Yer

in: TRANSITION in/at/on/and/over/under SPACE, Kuloğlu N, Öztürk SD, Öztürk A, Bayrak D, Editor, Altan Özyurt Matbaacılık, Ankara, pp.126-138, 2017

Mimarlıkta Bağlamsal Denemeler: Stüdyo Çalışmaları

in: Fill in the Blanks: Fener-Balat Workshop 2015, Gür Ş. Ö., Evcil A. N., Erkartal, P. Ö., Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.165-181, 2016

Contextual Experiments in Architecture: Studies in Studio

in: Fill in The Blanks: Fener-Balat Workshop 2015, Öymen Gür, Şengül Evcil, A. Nilay Öktem Erkartal, Pınar, Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.165-181, 2016

Mimarlıkta Bağlamsal Denemeler: Stüdyo Çalışmaları

in: Fill in the Blanks: Fener-Balat Workshop 2015, Gür Ş.Ö., Evcil A.N., Erkartal, P.Ö., Editor, Beykent Üniversitesi Yayınları, pp.165-181, 2016

Historical Transfusion: Jahrhundarthalle as a Case

in: Dönüşüm Konusunda Uygulamalı Bir Araştırma, Gür Ş. Ö, Kuyumcu Y., Editor, Beykent Üniversitesi Tasarım Yayınları, İstanbul, pp.94-102, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

54

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

2

Thesis Advisory

2

Open Access

2