Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2012 - 2017 Associate Professor

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2009 - 2012 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2007 - 2009 Assistant Professor

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Kamu Yönetimi

 • 2006 - 2007 Lecturer PhD

  Iktisat ve Girisimcilik Üniversitesi Türk Dünyasi Isletme Fakültesi, İştelme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 1999 - 2004 Research Assistant

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kamu Yönetimi

 • 2001 - 2002 Research Assistant

  Princeton University, Near Eastern Studies, Near Eastern Studies

 • 1993 - 1999 Research Assistant

  Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Kamu Yönetimi

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Dean

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2014 - 2021 Director of the Center

  Karadeniz Technical University

Non Academic Experience

 • 1993 - 1999 Araştırma Görevlisi

  KSÜ, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

Courses

 • Doctorate Contemporary Political Theories

 • Undergraduate Türk İslam Düşünce Tarihi

 • Undergraduate Milliyetçilik ve Azınlıklar

 • Postgraduate Türk-İslam Düşüncesi

 • Undergraduate Çağdaş siyasal Akımlar

 • Doctorate Modernleşme ve Türk Modernleşmesi

 • Postgraduate Batı ve Türk Modernleşmesinde Sosyal Darwinizm

 • Undergraduate Türk Modernleşmesi