Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Collapse of Multilateral Trade Negotiations in Cancún

Novus Orbis, cilt.1, sa.2, ss.110-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF PROTECTIONIST POLICIES ON INTERNATIONAL TRADE

PEOPLE: International Journal of Social Sciences, cilt.3, sa.2, ss.136-158, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HİNDİSTAN IN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NE DAİMİ ÜYELİKYOLUNDA GİRİŞİMLERİ VE KARŞILAŞTIĞI ENGELLER

Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, cilt.7, sa.18, ss.226-237, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düzensiz Göçün Avrupa Birliği’nde Siyasal Tercihlere Etkisi

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.72-74

Effects of Protectionist Policies on International Free Trade

13th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), 22-23 May 2017, Lisbon, 22 - 23 Mayıs 2017

Challenges to global trade in the 21st century

University of Prishtina International Student Conference, KOSOVA, 2 - 07 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’nin Yunanistan Dış Politikası

Türk Dış Politikası: Aktörler, Krizler, Tercihler, Çözümler, , Editör, Barış Kitap, 2017

Çin’in Orta Doğu Politikasının Analizi

Yeni Ortadoğu Aktörler Dinamikler ve Denge Arayışları, SERTİF DEMİR, OKTAY BİNGÖL, Editör, Barış Kitapevi, ss.563-600, 2017