Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

II Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet Döneminde Trabzon da Kadın

Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.10, ss.225-274, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANNELİK BAĞLAMINDA MİLLİYETÇİ SÖYLEMLER

KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2014, ss.1-12

DÜN VE BUGÜN ARASINDA GİDİŞ GELİŞLER: 'TRABZON ÖRNEĞİNDE KENT MEKÂNI OLARAK MAHALLE ÜZERİNDEN SUÇU OKUMAK'

VII. ULUSAL SOSYOLOİ KONGRESİ: YENİ TOPLUMSAL YAPILANMALAR: GEÇİŞLER, KESİŞMELER, SAPMALAR, Muğla, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2013, cilt.2, ss.221-234