Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kuyumculuk Sektörü'nün Porter'ın Beş Güç Modeli ile REkabetçilik Analizi : Trabzon ili Örneği

Karedeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.11, ss.47-68, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuyumculuk Sektörü'nün Porter'ın Beş Güç Modeli ile Rekabetçilik Analizi : Trabzon ili Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.11, ss.47-68, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuyumculuk Sektörünün Porter in Beş Güç Modeli İle Rekabetçilik Analizi Trabzon İli Örneği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.11, ss.47-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuyumculuk Sektörünün Porter ın Beş Güç Modeli İle Rekabetçilik Analizi Trabzon İli Örneği

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, sa.11, ss.47-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akademik Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Bir Kamu Politikası Önerisi

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences by Faculty of Business and Administration, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.372-391

Akademik Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Bir Kamu Politikası Önerisi

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences by Faculty of Business and Administration, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.372-391

Kitap & Kitap Bölümleri

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan, Mustafa C. Üngan, Zlatko Nedelko, Editör, IGI-Global, Hershey PA, ss.156-181, 2017

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.156-181, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Potocan V., Ünğan M.C., Nedelko Z., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.156-181, 2016

Chapter 8: Marketing Approach for Non-Profit Organizations

Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan (University of Maribor, Slovenia), Mustafa C. Ünğan (Sakarya University, Turkey) and Zlatko Nedelko (University of Maribor, Slovenia), Editör, IGI GLOBAL, Hershey,PA, ss.156-181, 2016

Marketing Approach for Non-Profit Organizations

Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko, Editör, IGI Global, ss.156-181, 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kampüsü Modeli: TÜBİTAK-1601

Kuruluşunun 60. Yılında KTÜ’de Kurumsal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Bocutoğlu, E., Doğu, A. H., Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.120-140, 2015