Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Armağan, Yalçın (2019). İmgenin İcadı: İkinci Yeni’nin Meşruiyeti, İstanbul: İletişim Yayınları, 224 s., ISBN: 9789750527616

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.60, sa.2, ss.803-807, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mekanın İronisi: Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.925-935, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurmaca Metinde Muhasebe Biliminin İzleri Fuzulî nin Şikâyetnamesi

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.11, ss.49-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değilleme Kurgusu Bu Böyledir de Labirentleşen Lunapark

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birey-Doğa İlişkisi Temelinde Kendisi Ol(ama)ma: Mustafa Kutlu Öykülerini Ekoeleştirel Okumak

TURKISH STUDIES, sa.72, ss.137-154, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlim ve Fennin Reis-i Mütefekkiri Ahmet Mithat Efendi (Vefatının 100. Yılı Armağanı)

YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, sa.12, ss.251-258, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hayalden Gerçeğe Resimleşen Metinler: Tevfik Fikret Şiiri

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12 - 14 Mayıs 2017

Janus Bifrons: Around The World in Eighty Days in Terms of Postcolonial Theory

2nd Internaional Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.105

Mekanın İronisi Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Okumaya ve Yazmaya Adanmış Bir Ömür: Hasan Öztürk

Trabzon'un Kültürel Yüzü, M.Muhsin Kalkışım, Editör, Buhara Yayınevi, Trabzon, ss.253-261, 2020