Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Desserts and Cekme Halva in Traditional Trabzon Cuisine

SELCUK UNIVERSITESI EDEBIYAT FAKULTESI DERGISI-SELCUK UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF LETTERS, cilt.43, ss.59-68, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Antalya İli İbradı İlçesi’nde Derlenen Bir Masalın Tip ve Motif Yapısı Üzerine Bir İnceleme

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.69, ss.127-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NASREDDİN HOCA’NIN ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDA BİRELEŞTİRMEN OLARAK YENİDEN YARATILMASI

ASOS Journal, sa.66, ss.441-450, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geleneğin Yeniden Yorumu: Değişen Görünümüyle Lokma Tatlısı

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.79-85

Geleneksel Ekoloji Bilgisi Bağlamında Bir Çalışma Denemesi: Akçaabat Bölgesi Örneği

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018, ss.342-348

Sanal Hafıza Mekânları: Alkış-Kargış Platformu İnternet Sözlükleri

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 8 - 10 Kasım 2018, ss.233-241

Akçaabat ve Maçka İlçeleri Sınırında Bir Taş Kesilme Efsanesi: Gugul Taş

Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 12 - 14 Ekim 2018

Sosyal Medyada “Caps”ler ve Parodi Hesaplarla Türk Edebiyatı: Klasik Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı Örneği

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi: Somut Olmayan Kültürel Miras Mizah, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

Sosyal Medyada “Caps”ler ve Parodi Hesaplarla Türk Edebiyatı: Klasik Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı Örneği

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016, cilt.-, ss.177-189

Türkoloji Araştırmalarında Kosova Türk Kültürü Hakkında Türkiye de Yapılan Çalışmalara Dair Bibliyografya Denemesi

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.539-556

Kültürel Bellek Bağlamında Türk Kültüründe Şölen Algısı ve Akçaabat Köfte

Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.521-529

Kitap & Kitap Bölümleri

Rus İşgalinde Maçka'da Yaşanan Hadiseler ve İşgalin Sözlü Kültür Ürünlerine Yansımaları

Zamanın İzleri İşgal Göç ve Muhacirlik, Ahmet Köksal, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.217-229, 2016

Diğer Yayınlar