Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Growth and Inflation Effects of Economic and Political Reforms in Transition Economies

RUSSIAN AND EAST EUROPEAN FINANCE AND TRADE, vol.38, no.1, pp.102-114, 2002 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İLİŞKİSİ

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-15, 2022 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Post-Sosyalist Ülkelerde Pro-Demokratik Dönüşüm ve Kalkınma: Panel ARDL Yaklaşımı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.188-206, 2021 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Yabancı Turist Girişleri ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişki

Tourism and Recreation, vol.3, no.2, pp.111-117, 2021 (International Refereed University Journal)

Foreign Direct Investment, Gross Domestic Product, and Export Nexus in Turkey: Autoregressive Distributed Lag Bounds Model and Granger Causality Approach

The Rest: Journal of Politics and Development, vol.11, no.1, pp.30-42, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Coğrafi Konum ve Bölgesel Sorunlar Kıskacında Ermenistan Ekonomik Bakış

Yeni Türkiye, vol.4, no.63, pp.3274-3282, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kafkasya Bölgesinde Uluslararası Aktörlerin Değişmeyen Mücadele Alanı Gürcistan

KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, no.6, pp.37-54, 2013 (Other Refereed National Journals)

Official Development Assistance and Terrorism

Political Reflection, vol.1, no.3, pp.37-54, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Is Guam Really Only an “Organization for Democracy and Economic Development

Political Reflection, vol.1, no.1, pp.24-27, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye-Ermenistan Sınırının Açılması Neden Gündemde?:Jeo-ekonomik Bakış

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, no.1, pp.11-33, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ (1968-2003): TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.2, pp.197-210, 2007 (International Refereed University Journal)

Dünya Ekonomisinde Globalleşme ve Bölgeselleşme Eğilimleri

KÖK Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.11-22, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hazar Havzası Enerji Kaynakları ve Boru Hatları

KÖK Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.117-129, 2004 (Other Refereed National Journals)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanan Yabancı Direkt Sermaye Politikaları

İktisat İşletme ve Finans, vol.17, no.200, pp.73-84, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kafkasya ve Orta Asya Geçiş Ülkelerinin Geo-Ekonomik Sorunları:Landlockedness

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.81-97, 2000 (National Refreed University Journal)

Konut Elektrik Talep Denkleminin Tahmini: Türkiye Örneği

Ekonomik Yaklaşım, vol.9, no.31, pp.71-78, 1998 (National Refreed University Journal)

İzmir İktisat Kongrelerinin Sanayileşme Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi

İktisat İşletme ve Finans, vol.12, no.139, pp.41-56, 1997 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Yabancı Turist Girişleri ile Askeri Harcamalar Arasındaki İlişki

3rd International Sustainable Tourism Congress (ISTC3)-III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Ordu, Turkey, 12 November - 14 December 2021, pp.239-244

TÜRKİYE’DE TİCARİ AÇIKLIK VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İLİŞKİSİ

International Artuklu Congress on Economic Administrative and Political Science, Mardin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.325-326 Sustainable Development

Growth and Inflation Effects of Economic and Political Reforms in Transition Economies

The Eight Annual Central Eurasian Studies Conference & The Mongolia Society Fortieth Anniversary Meeting, Indiana, United States Of America, 30 March - 01 April 2001, pp.10

Books & Book Chapters

Geniş Karadeniz Bölgesinde Entegrasyon Hareketleri ve Güç Mücadelesi: Jeoekonomik Bakış

in: KARADENİZ 2020 Gelişmeleri Işığında Bölgesel Değerlendirmeler, Özgür Tüfekçi, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.678-713, 2021

Hazar Enerji Kaynakları ve Bölge Ekonomileri Açısından Önemi

in: Yakın Dönem Güç Mücadeleleri Işığında Orta Asya Gerçeği, Ertan Efegil, Editor, Gündoğan Yayınları, İstanbul, pp.67-90, 2003

Geçiş Ekonomisinde Kayıt Dışı Ekonomi:Nedenleri, Boyutları ve Sonuçları

in: Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali,Erdal Şahin, Editor, SOTA, Haarlem, pp.563-583, 2002

Post Komünist Geçiş Sürecinde Dünyada ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Kalkınma Çabaları ve Sonuçları

in: Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, Emine Gürsoy Naskali,Erdal Şahin, Editor, SOTA, Haarlem, pp.505-518, 2002

The Estimation of Growth Effects of Regional Economic Integration Between Turkey and New Turkic Republics by Using Fixed Effect Technique (1991-1998 )

in: Geopolitics of Central Asia in the Post-Cold War Era, Ertan Efegil, Editor, sota, Haarlem, pp.507-518, 2002