Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

New-onset celiac disease in children during COVID-19 pandemic.

Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), vol.111, no.2, pp.383-388, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Successful therapeutic plasma exchange in a case with extremely severe hypertriglyceridemia secondary to diabetic ketoacidosis concomitant with type IX glycogen storage disease.

Transfusion and apheresis science : official journal of the World Apheresis Association : official journal of the European Society for Haemapheresis, vol.61, no.1, pp.103289, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Efficiency of azathioprine monotherapy for maintenance treatment of autoimmune hepatitis in children.

European journal of gastroenterology & hepatology, vol.34, no.1, pp.92-97, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Early onset congenital diarrheas; single center experience

PEDIATRICS AND NEONATOLOGY, vol.62, no.6, pp.612-619, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Prevalence of celiac disease in children with joint hypermobility

ACTA REUMATOLOGICA PORTUGUESA, vol.46, no.2, pp.134-139, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Response to Letter: Effectivity of Pancreatic Enzyme Replacement Therapy in Malnourished Children

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, vol.71, no.4, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Effectivity of Pancreatic Enzyme Replacement Therapy in Malnourished Children

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, vol.70, no.6, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Emotional dysregulation in adolescents with functional gastrointestinal disorders

ARAB JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.21, no.1, pp.24-27, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

How should trichobezoar be treated in children?

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.30, no.7, pp.660-661, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Frequency of Lysosomal Acid Lipase Deficiency in Children With Unexplained Liver Disease

JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION, vol.68, no.3, pp.371-376, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Paraganglioma Presenting With Marked Proteinuria: A Case Report

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, vol.36, no.1, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

When Should Endoscopic Interventions Be Performed in Children with Severe Anemia?

Turkish Archives of Pediatrics, vol.57, no.2, pp.168-174, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Complementary and Alternative Medicine Use in Pediatric Gastroenterology Outpatient Clinic: Cross-sectional Study

TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ, vol.30, no.3, pp.184-191, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Adölesanlarda Obezitenin Uzun Dönem Komplikasyonlarını Öngörmede Antropometrik Ölçümlerin Değeri

VAN TIP DERGİSİ, vol.28, no.3, pp.328-334, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Çocuklarda Çölyak HastalığınınKlinik Spektrumu Değişiyor mu?

Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, vol.29, no.3, pp.133-138, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUKLARDA KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARINA YAKLAŞIM

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.121-133, 2020 (Other Refereed National Journals)

Peptic ulcer disease in children

Mucosa, vol.3, no.1, pp.18-22, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kabızlık şikayeti ile gelen her çocuk hastadan tetkik istenmeli mi?

Pamukkale Tıp Dergisi, vol.12, no.3, pp.411-414, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çocukluk Çağı Özofagus Darlıklarda Tekrarlanan Savary-Gilliard BujiDilatasyonları Etkili Midir?

JOURNAL OF CURRENT PEDIATRI, vol.17, no.2, pp.200-208, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gastric volvulus: a rare cause of gastric outlet obstruction in pediatric age

The European Research Journal, vol.5, no.3, pp.566-568, 2019 (Other Refereed National Journals)

Is there any relationship between H. pylori gastritis and mucosal esophagitis?

Mucosa, vol.2, no.1, pp.14-18, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ganglioneuroma in a child with chronic constipation and abdominal pain

Medicine Science International Medical Journal, vol.7, no.4, pp.956-958, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hepatit B’ye İlişkin Farkındalık Düzeyleri

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.66-72, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Eozinofilik Gastroenteropatiler

Güncel Gastroenteroloji, vol.19, no.1, pp.34-41, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastanede Yatan Çocuklarda Antibiyotik İlişkili İshal Sikliği ve Risk Faktörlerİ

13.Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kursu, Elazığ, Turkey, 19 May 2021 Sustainable Development

Çocuklara Yapılan Gastrointestinal Endoskopilerin Retrospektif Değerlendirilmesi

INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), 22 - 23 May 2020

Obezitenin uzun dönem komplikasyonlarında antropometrik ölçümlerin yeri

5. Genç Pediatristler Kongresi, Turkey, 29 November - 01 December 2019

Çocukluk çağı otoimmun hepatiti idame tedavisinde azatiyoprin monoterapisinin etkinliği

Çocuk Gastroenetroloji Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, Turkey, 21 - 22 November 2019

Gastrointestinal sistem tutulumuyla gelen immun yetmezlikli olguların değerlendirilmesi

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, Turkey, 21 - 22 November 2019

Çölyak hastalarında Hepatit A ve Hepatit B serokonversiyonu

1. Karadeniz Pediatri Günleri, Turkey, 3 - 05 October 2019 Sustainable Development

Hemotokezya ile gelen Klippel-Trenaunay Sendromlu bir hastada alternatif tedavi yöntemi: Propranalol

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

Atipik yerleşimli yabancı cisim: Göğüs duvarında iğne

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

İdrarda toksik maddenin yalancı pozitifliği

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

Özofagusta yabancı cisim çıkarmada alternatif yöntemler: Magill forceps ve foley katater. 18 çocuk olgunın analizi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

Nadir bir karın ağrısı nedeni: Multiple skleroz

12. Ulusal Çocuk Gastroenetroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

Nadir görülen bir neonatal kolestaz vakası: PFIC Tip 3

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Güncelleme Toplantısı, Turkey, 1 - 04 June 2017

Çocuklarda üre nefes testi tanı testi mi olmalı?

33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Turkey, 22 - 27 November 2016

Çocukluk çağı hepatosteatoz olgularına yaklaşım

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2016

Tedaviye yanıtsız kist hidatik olgularında ’fasiyoliyazis’ düşünelim mi?

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2016

Normal doğum ve anne sütü çölyak hastalığını geciktirir mi?

11. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2016

Books & Book Chapters

Tedavi: Fekal Transplantasyon

in: ÇOCUKLARDA İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARI, Prof. Dr. Duran ARSLAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.61-65, 2022

Kronik Hastalıklarda Bağırsak Mikrobiyotası

in: Çocuklarda Kronik Hastalıklarda Beslenme, FÜGEN ÇULLU ÇOKUĞRAŞ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.6-11, 2021

GASTROINTESTINAL PARASITIC INFECTIONS

in: ENDEMIC INFECTIONS IN TURKEY, BİRGÜL KAÇMAZ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.78-84, 2020 Creative Commons License

ÇOCUKLARDA KARINDA KİTLE

in: BÜTÜNCÜL TIP- BİRİNCİ BASAMAKTA VE AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI VE TEDAVİ, ÖZKARA ADEM, TURSUN SERKAN, DEMİREL BULUT, KEKİLLİ MURAT, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVİ, pp.2195-2197, 2019

ÇOCUKLARDA İSHALE YAKLAŞIM

in: BÜTÜNCÜL TIP BİRİNCİ BASAMAK VE AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI-TEDAVİ, ÖZKARA ADEM , TURSUN SERKAN, DEMİREL BULUT, KEKİLLİ MURAT, Editor, ANKARA NOBEL KİTABEVİ, pp.2178-2186, 2019

Çocuklarda üst gastrointestinal sistem kanamalarına yaklaşım

in: Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Cengiz Yakıncı, Editor, akademisyen yayınevi, pp.21-27, 2018