Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye denizlerinde GNSS reflektometre tekniği ile deniz seviyesi değişiminin araştırılması

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, cilt.8, ss.1-17, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF BLACK SEA MEAN SEA LEVEL VARIABILITY BY SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.5, ss.33-41, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Serisel Korelasyonun Toplam Zenit Gecikmesi Zaman Serilerinde Parametrik Olmayan Trend Belirleme Üzerindeki Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.180-188, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EGE BÖLGESİ DENİZ YÜZEY SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİ İLE İNCELENMESİ

4th Engineers of Future International Student Symposium, Zonguldak, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2020, ss.1

BÖLGESEL GNSS AĞLARI VE RAVINSONDA VERILERI İLE SU BUHARI KESTIRIMLERI

Turkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBK) 2018, İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018, ss.1

Trend Analysis of the Zenith Tropospheric Delay Time series

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES (ISGGG), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.1

IGS İstasyonlarından Elde Edilen Zenit Troposferik Gecikme (ZTD) Parametresi Zaman Serilerinde Trend Analizi

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.1