Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Bell's Palsy Sequelae

JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND MERIDIAN STUDIES, cilt.12, ss.122-130, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stature Estimation Utilising Arm Span Measurements in Turkish Adults

JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH, cilt.12, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of upper extremity anthropometric measurements in terms of sex estimation

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.6, ss.42-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çoklu Uyum Analizi ve Bir Uygulaması

XIX. Ulusal ve II. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.61-62

Students' views on methods of learning and teaching anatomy

XXIV International Symposium on Morphological Sciences, İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2015, cilt.., ss.1

The comparison of the facial vein in normal and anencephalic fetuses

4th Asian - Pacific International Congress of Anatomists, Aydın, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, ss.1

A study on the branching Angles of The Facial Nerve Branches In The Fetuses

Fourth Asian Pacific International Congress of Anatomists - 4th Apica, Aydın, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, ss.1

Anatomy Of The Facial Nerve Trunk In The Fetuses. Turkey

4th APICA / Fourth Asian-Pacific International Congress Of Anatomists, Aydın, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2005, ss.1

Bilateral Variations of the Facial Nerve: Case Report

VIII. Ulusal anatomi Kongresi, Konya, Türkiye, 26 - 30 Ağustos 2004, ss.1