Prof. COŞKUN TOPAL


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Political Science, International Relations, Political/Diplamatic History, Turco-European Union Relations, Middle East Research, Asian Studies, Security Sciences, Security Strategies

Metrics

Publication

48

Project

3

Thesis Advisory

12

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2020 - 2022

2020 - 2022

Associate Degree

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, -, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Associate Degree

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Postgraduate

Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih, Turkey

1991 - 1997

1991 - 1997

Undergraduate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Moskova Anlaşması’ndan Sonra Doğu Anadolu’nun Savunulması Sorunu

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

2001

2001

Postgraduate

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Samsun’un Ekonomisi

Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama

Education Management and Planning

KTÜSEM

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Political Science

International Relations

Political/Diplamatic History

Turco-European Union Relations

Middle East Research

Asian Studies

Security Sciences

Security Strategies

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2010 - 2015

2010 - 2015

Associate Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2006 - 2010

2006 - 2010

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2002 - 2006

2002 - 2006

Instructor

Bülent Ecevit Üniversitesi, Rektörlük, Ereğli Eğitim Fakültesi

1999 - 2001

1999 - 2001

Research Assistant

Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih

Managerial Experience

2024 - Continues

2024 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2016 - Continues

2016 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2018 - 2020

2018 - 2020

Dean

Gumushane University, Gumushane Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

2016 - 2018

2016 - 2018

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

2008 - 2016

2008 - 2016

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Academic Board Member

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2012 - 2013

2012 - 2013

Vice Dean

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2010 - 2013

2010 - 2013

Head of Department

Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

2010 - 2010

2010 - 2010

Doçent

University of Birmingham, Doğu Avrupa ve Rusya Araştırmaları Merkezi

2006 - 2007

2006 - 2007

Doçent

Azerbaycan Devlet Iktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi

Non Academic Experience

2014 - 2014

2014 - 2014

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

2014 - 2014

2014 - 2014

Other Public Institution, Ösym Başkanlığı

2013 - 2013

2013 - 2013

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

2013 - 2013

2013 - 2013

State Agency, Dışişleri Bakanlığı

2012 - 2012

2012 - 2012

Other Public Institution, Ösym Başkanlığı

2006 - 2010

2006 - 2010

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2005 - 2006

2005 - 2006

Okutman Dr.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2002 - 2005

2002 - 2005

Okutman

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1999 - 2001

1999 - 2001

Arş. Gör.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Sovyetler Birliği Sonrası Kafkasya

Doctorate

Doctorate

Türkiye'nin Kafkasya Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dış Politikası

Postgraduate

Postgraduate

Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Türk Siyasal Hayatı II

Postgraduate

Postgraduate

Avrupa Birliği'nin Genişleme Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Avrupa birliği Hukuku

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Bağdat Paktı’nın Türk-Arap İlişkilerine Yansıması

TOPAL C., ÇELİK S.

Yeni Türkiye , vol.3, no.84, pp.61-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

İngiliz Arşiv Belgelerine Göre 1921 Yılında Güney Kafkasya

TOPAL C.

Ülkümüz , vol.8, pp.221-231, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

“Bölgesel Güvenlik Kompleksi Ekseninde Avrupa Birliği-Bosna Hersek Cumhuriyeti İlişkileri”

TOPAL C.

I. Uluslararası Bir BilgeBir Ülke Sempozyumu, 3 - 05 October 2018

2018

2018

Türk-Rus İlişkilerinde Moskova Anlaşması ve Önemi

TOPAL C.

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadenizde Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2018, pp.5

2018

2018

Yeni Devlet Kurma Sürecinde Yön Arayışları: Moskova Antlaşması Örneği

TOPAL C.

Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2018, pp.7

2018

2018

Lozan Antlaşması Ve Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye Göçü

KIPRIZLI G., TOPAL C., KAYA Y. Ç.

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.68

2018

2018

VIOLATIONS OF LAW OF ARMED CONFLICT IN SYRIAN CIVIL WAR

KIPRIZLI G., TOPAL C., KAYA Y. Ç.

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.67 Sustainable Development

2018

2018

Violations of Law of Armed Conflict in Syrian Civil War

KIPRIZLI G., TOPAL C., KAYA Y. Ç.

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.67 Sustainable Development

2018

2018

LOZAN ANTLAŞMASI VE KIBRISLI TÜRKLERİN TÜRKİYE'YE GÖÇÜ

KIPRIZLI G., TOPAL C., KAYA Y. Ç.

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.68

2018

2018

Dağlık Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı

TOPAL C.

2. ULUSLARARASI HOCALI SOYKIRIMI ve BÖLGESEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 26 - 27 February 2018, pp.6-12

2015

2015

Türkiye'nin Kafkasya Politikası Bağlamında Ermenistan ile İlişkiler

TOPAL C.

III. Uluslararası İlkadım Sempozyumu: “Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi (18–20 Aralık 2015), Samsun, Turkey, 18 - 20 December 2015, pp.1

2014

2014

Türkiye’nin Güney Kafkasya politikası

TOPAL C.

VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu,, Giresun, Turkey, 6 - 07 November 2014

2013

2013

Güney Kafkasya’da Barış ve Cavaheti Sorunu

TOPAL C.

V. Uludağ Uluslar arası İlişkiler Konferansı Sempozyumu, Bursa, Turkey, 11 - 12 December 2013, pp.252-264

2008

2008

I. Dünya Savaşı Sonrası Süreçte Kıbrıs

TOPAL C.

Birinci Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2008, vol.I, pp.479-495

2008

2008

Atatürk Dönemi Türkiye-Bulgaristan İlişkileri

TOPAL C.

Cumhuriyetin İlanının 85. Yılında Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2008, pp.610-617

2008

2008

Millî Mücadele Dönemi Karadeniz’de Yunan Ablukası ve Görele’nin Bombalanmas

TOPAL C.

Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Giresun, Turkey, 9 - 11 October 2008, vol.1, pp.644-650

2008

2008

İngiltere’nin Kafkasya Politikası ve Büyük Ermenistan Projesi

TOPAL C.

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II), Kayseri, Turkey, 22 - 24 May 2008, vol.1, pp.445-460

2006

2006

Dağlık Karabağ Sorunu ve Türkiye’nin Kafkasya Politikası

TOPAL C.

SSCB Sonrası Ortaasya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Uluslararası Kongre, Kocaeli, Turkey, 18 - 21 September 2006, vol.1, pp.737-744

2006

2006

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanı

TOPAL C.

Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2006, vol.1, pp.327-331

Books & Book Chapters

2019

2019

Русские беженцы в контексте турецко-российских отношений

Topal C.

in: РУССКАЯ «БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ» В ТУРЦИИ: ВЕК СПУСТЯ (1919–2019), Olcay,Türkan & Sorokina,Marina, Editor, DRZ im. A. Spljenitsina, Moskva, pp.11-36, 2019

2014

2014

Türkiye’nin Karadeniz Politikası ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)

TOPAL C.

in: V. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, 6-7 Aralık 2012, Sempozyum Bildirileri, Sarıkaya G., Çoban F., Editor, Ekoavrasya Yay., Ankara, pp.501-511, 2014

2013

2013

Türkiye’nin Enerji Güvenliği ve Karadeniz’in Önemi

TOPAL C.

in: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik II, Köse O., Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, pp.681-686, 2013

2013

2013

Samsun'da Ticari Hayat ve Yumurta Ticareti

TOPAL C.

in: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik II, Köse O., Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, pp.549-555, 2013

2012

2012

Milli Mücadele'de Türk-Rus İlişkileri

TOPAL C.

Murathan Yay., Ankara, 2012

2009

2009

Millî Mücadele Dönemi Karadeniz’de Yunan Ablukası ve Görele’nin Bombalanması

TOPAL C.

in: Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu 09-11, Ekim 2008, Cilt 1., ., Editor, Giresun Belediyesi Yayınları, Ankara, pp.644-650, 2009

2009

2009

TURKEY-EU RELATIONS

Topal C.

in: Teaching history and social studies for multicultural Europe, Semih Aktekin,Penelope Harnett,Mustafa ÖZTÜRK,Dean SMART, Editor, Harf Eğitim Yay., Ankara, pp.11-22, 2009

2009

2009

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Topal C.

in: ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ, Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART, Editor, Harf Eğitim Yayıncılığı, Ankara, pp.13-26, 2009

2008

2008

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Ekonomisi

TOPAL C.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2008

2008

2008

Milli Mücadele Dönemi Türk-Amerikan Ortak Girişimi: Mr. Herk ve Ortakları

TOPAL C.

in: Prof.Dr. Fahir Armaoğlu’na Armağan, Embel E., Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.417-432, 2008

2008

2008

I. Dünya Savaşı Sonrası Pontusçu Faaliyetler

TOPAL C.

in: İlkadımdan Cumhuriyete Milli Mücadele, Köse O., Editor, I. Dünya Savaşı Sonrası Pontusçu Faaliyetler, İstanbul, pp.165-178, 2008

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Global Journal of Economics and Business Studies

Committee Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Advisory Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

B.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Advisory Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

May 2015

May 2015

KaradenizAraştırmaları

National Scientific Refreed Journal

May 2015

May 2015

TUBITAK Project

June 2014

June 2014

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dregisi

National Scientific Refreed Journal

December 2011

December 2011

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2009

January 2009

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

March-2015

March 2015

Doctorate

Doktora Tez Savunma Jürisi - KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-2012

May 2012

Academic Staff Examination

Araştırma Görevlisi Sınavı - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

January-2012

January 2012

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçent Atama Jüri Üyesi - Atatürk Üniversitesi