Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2010 - 2015 Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2006 - 2010 Yrd.Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2002 - 2006 Okutman

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Rektörlük, Ereğli Eğitim Fakültesi

 • 1999 - 2001 Araştırma Görevlisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Yönetimsel Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Akademik Kurul Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2018 - 2020 Dekan

  Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2016 - 2018 Bölüm Başkanı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2008 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2012 - 2015 Akademik Kurul Üyesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2012 - 2013 Dekan Yardımcısı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2010 - 2013 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2010 - 2010 Doçent

  University of Birmingham

 • 2006 - 2007 Doçent

  Azerbaycan Devlet Iktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi

Akademi Dışı Deneyim

 • 2014 - 2014

  Diğer Kamu Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2014 - 2014

  Diğer Kamu Kurumu, Ösym Başkanlığı

 • 2013 - 2013

  Diğer Kamu Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2013 - 2013

  Kamu Kurumu, Dışişleri Bakanlığı

 • 2012 - 2012

  Diğer Kamu Kurumu, Ösym Başkanlığı

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Sovyetler Birliği Sonrası Kafkasya

 • Doktora Türkiye'nin Kafkasya Politikası

 • Lisans Türk Dış Politikası

 • Yüksek Lisans Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası

 • Lisans Türk Siyasal Hayatı II

 • Yüksek Lisans Avrupa Birliği'nin Genişleme Politikası

 • Lisans Osmanlı Tarihi

 • Lisans Avrupa birliği Hukuku