Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2005 Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Türkiye

 • 1999 - 2001 Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, Türkiye

 • 1991 - 1997 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Moskova Anlaşması’ndan Sonra Doğu Anadolu’nun Savunulması Sorunu

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

 • 2001 Yüksek Lisans

  Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Samsun’un Ekonomisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTÜSEM