Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Terapi Ormanlarının Tasarım ve Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

IV. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 06 December 2021 Sustainable Development

In The Scope Of Sustainable City Landscape Value Of Urban Gardens

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.117-120 Sustainable Development

Pollination Gardens in Urban Scale

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.98-100

Investigation of Landscape Value of Medical Plants

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.113-116

Önceden Endüstriyel Amaçlı Kullanılan Arazilerin Yeniden Kullanımlarının Şekillenmesinde Peyzaj Elemanlarının Etkisi

INSAC- IV. INSAC International Architecture, Design and Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.48-58

Kültürel Turizm Ve Kent Kimliğinin Trabzon Ortamahalle Ölçeğinde İncelenmesi

INSAC- IV. INSAC International Architecture, Design and Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.59-65

TÜRK BAHÇE SANATINDA GÜL (Rosa sp.)’ ÜN KULLANIMI

INSAC- IV. Agriculture, Forest and Aquaculture Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.1

İç Mekânda Kullanılan Bitki Türlerinin Yıllar İçerisindeki Değişiminin Değerlendirilmesi

IV. INSAC International Agriculture, Forest and Aquaculture Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.1-10

Investigation of Cultural Tourism and Urban Identity in Case of Trabzon ”Ortamahalle”

IV. INSAC International Architecture, Designand Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.58-64

Türk Bahçe Sanatında Gül (Rosa Sp.)’ün Kullanımı

IV. INSAC International Agriculture, Forest and Aquaculture Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.1-2

The Effect of Landscaping Elements in Shaping the Reuse Of Previously Used Industrial Land

IV. INSAC International Architecture, Designand Fine Arts Sciences Congress, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.47-57

Evaluatıon of a Campus Open Spaces For Wınter Landscape

ICOCEM- 4. International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.1140-1145

Investigation of the Karadeniz Technical University Kanuni Campus in terms of Aromatic and Medical Plants

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019

Investigation of Ruderal Plants on Karadeniz Technical University Kanuni Campus

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019

PLANNING AND DESIGN OF THERAPY GARDENS

III. European Conference on Science, Art Culture, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 12 - 14 October 2018, pp.77-81

BİTKİ KOMPOZİSYONLARININ YOL AĞAÇLANDIRMALARINDA ÖNEMİ

II. ULUSLARARASI STRATEJİKVE SOSYAL ARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.195-206

SUSTAINABLE URBAN CONCEPT CITTASLOW

IV. International Academic Research Congress (INES), Alanya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1263-1267

USE OF ”WATER“ LANDSCAPE ELEMENT IN OPEN SPACE DESIGN

IV. International Academic ResearchCongress (INES), Alanya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.2578-2583

Examining the Importance of City Museums with Examples

International Symposium on Innovative Approaches inScientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.1495-1498

From Past to Present Special Plants

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romania, 5 - 07 September 2018, pp.429-436

KENT PARKLARININ BİTKİSEL TASARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, TRABZON ÖRNEĞİ

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences(ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.463-469

Contribution to Three Dimensional Computer Aided Design Landscape Projects

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.58-61

Kent Müzelerinin Kültür Turizmine Katkısı ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değeri

II. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.286-287

Bitkilendirme Tasarımı Dersinin Peyzaj Mimarlığı Eğitimdeki Yeri Ve Önemi; KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Örneği

Düzce Üniversitesi II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı, Düzce, Turkey, 4 - 07 July 2018, pp.10

Rain Gardens in Landscape Architecture

Ecology 2018, Kastamonu, Turkey, 19 - 23 June 2018, pp.1058

Sürmene İlçesinin Kırsal Peyzaj Özellikleri ve Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.512-513

PEYZAJ MİMARLIĞINDA TEMATİK BAHÇE KAVRAMI

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.587-591

Thematic Garden Concept in Landscape Architecture

II. International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.512-513

Assessment of Rural Landscape Features and Tourism Potential of Sürmene District

II. International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.504-505

WHAT ARE THE EXPECTATIONS OF CHILDREN FROM OPEN SPACES?

II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENDER AND WOMEN'S STUDIES, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2017, pp.5

Affordances of Elementary Schools’ Open Spaces for Children

International Forestry and Environment Symposium Climate Change and Tree Migration, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.3

Edible Non-wood Forest Products Naturally Growing in OurCountry

International Forestry & Environment Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.162 Sustainable Development

Edible Non-Wood Forest Products Naturally Growing in Our Country

International Forestry and Environment Symposium Climate Change and Tree Migration, Trabzon, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.1 Sustainable Development

Sustainable Urban Concept According To Cittaslow Criteria: A Case Study Of Trabzon City

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Turkey, 7 - 10 November 2017, pp.35 Sustainable Development

Highway Planting with in Sustainable Designs, Trabzon Coastal Road Example

International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, pp.2

Investigation of industrial areas in urban spaces in terms of landscape urbanism

INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.41

Books & Book Chapters

Xeriscape as Climate Garden

in: Sustainability, Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design New approaches, solutions, applications, Özyavuz Murat, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.919-933, 2022

THE EFFECT OF CLOSURE RATE ON USER PREFERENCES IN ROAD ROUTE SELECTIONS

in: Art and Architecture: Theory, Practice and Experience, Kozlu Hale H, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.1-12, 2022

The Importance of Lighting Equipment in Urban Open Spaces

in: Sustainability, Conservation and Ecology in Spatial Planning and Design New approaches, solutions, applications, Özyavuz Murat, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.963-973, 2022

Landscape Planning and Design Approaches in Reclaimed Mining Areas

in: Research & Reviews in Architecture, Planning and Design, Çetinkale Demirkan,Gülbin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.103-118, 2021

Evaluation of the Urban Circulation System in Terms of Pedestrian Use; Kaşüstü/ Trabzon Example

in: "Theories, Techniques, Strategies" For Spatial Planners & Designers, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.713-724, 2021

Dolgu Çalişmalari İle Kiyi Alanlarindaki̇ Deği̇şi̇mi̇n İncelenmesi̇; Trabzon Beşi̇rli̇ Sahi̇li̇ Örneği̇

in: Doğu Karadeni̇z Doğal Çevre Tartışmaları, Prof. Dr. Dilek BEYAZLI, Doç. Dr.Müberra PULATKAN, Arş. Gör. Seda ÖZLÜ, Editor, Lyon, pp.165-177, 2021

INVESTIGATION OF INDUSTRIAL AREAS IN TERMS OF LANDSCAPE URBANISM

in: Theory and Research in Architecture, Planning and Design II, Sibel Demirarslan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.35-52, 2020

The Effect of Increased Housing on the Neighborhood: Example of“Trabzon Kalkinma

in: Theory and practice in sustainable planning and design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.265-272, 2020

Rural Landscape Planning in Turkey

in: Theory and practice in sustainable planning and design Planning, Design, Applications, Özyavuz Murat, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.59-67, 2020

Planting Design in Hotel Gardens Ayvacık, Canakkale Example

in: Social Sciences II, Balcıoğulları A., Aydoğmuş Ördem Ö., Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.183-192, 2019

New Approaches to Spatial Planning and Design Planning, Design, Applications

in: Sustainability of the Urban Landscape: An Investigation of the Effects of Ecology on Urban Parks within the Scope of Integrated Landscape Approach, Özyavuz M., Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.199-210, 2019

Sustainability of the Urban Landscape: An Investigation of theEffects of Ecology on Urban Parks within the Scope of IntegratedLandscape Approach

in: New Approaches to Spatial Planning and Design Planning, Design, Applications, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.199-210, 2019

Planting Design in Hotel Gardens Ayvacık, Canakkale Example

in: Social Sciences II, Balcıoğulları A.bdullah, Aydoğmuş Ördem Özlem., Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.183-191, 2019

Analysis of Plants Used In the Last Aegean Gardens

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL,Recep EFE, Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofıa, Sofia, pp.475-490, 2018

Use of Plants with Color and Olfactory Effect in Landscape Architecture

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV, Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL,Recep EFE, Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, pp.459-475, 2018

Evaluation of Gentrification in Terms of Landscape Architecture

in: Innovative Approaches in Architecture, planning and Design, Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, Dr. Öğ. Üyesi Şirin Aslan DÖNMEZ, Dr. Öğ. Üyesi Namıq ABBASOV, Editor, Gece Kitaplığı, pp.77-82, 2018

DETERMINATION OF THE REASONS FROM TOURISM PREFERENCE BY STUDENTS IN CASE OF ARTVİN

in: Academic Works in the Fields of Science, Culture, and Art, Atik, A., Kaya, L. G., Arapgirlioğlu, H., Bozdoğan, A. M., Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, 2018

Evaluation of Gentrification in terms of Landscape Architecture

in: Innovative Approaches in Architecture , Planing and Design, Kaya, L. G., Dönmez, Ş. A., ABBOSOV, N., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.77-82, 2018

Analysis of Plants Used In the Last Aegean Gardens

in: Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, Ilia CHRISTOV , Eric STRAUSS, Abd-Alla GAD, Isa CUREBAL, Recep EFE, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.477-491, 2018

Sustainable Design Approaches in Children’s Playgrounds

in: Sustainable Landscape Planning and Design, Murat Özyavuz, Editor, Peter Lang Publishing, Frankfurt, pp.33-43, 2017