Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Silent killer: A scalpel in the aortic wall after spinal surgery

NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA, vol.50, no.4, pp.294-296, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Emergent Reimplantation of Arm with Interscalene Block

Journal of Clinical Anesthesia Research, vol.1, no.1, pp.1-2, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anesthetic Management in a Patient with Congenital Insensitivity to Pain Syndrome for Lower Extremity Surgery

International Journal of Anesthesiology & Research, no.10, pp.340-342, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Post Dural Puncture Headache

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY RESEARCH, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aort Anevrizmalı İki Olguda Endovasküler Stent İle Onarımda Anestezi Yaklaşımı.

20. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Muğla, Turkey, pp.83

Juvenil Hyalin Fibromatozisli Olguda Anestezik Yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.163

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.285

Myastenia gravesi olan hastada kas gevşemesi ve entubasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.285

Suda Boğulma Olgularında Yoğun Bakım Desteği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Trabzon, Turkey, pp.6

Perikardiyal Kistler

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Hatay, Turkey, pp.161

Pektus Ekskavatum Cerrahisinde Bradikardi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey

Juvenil Hyalin Fibromatozisli Olguda Anestezik Yaklaşım

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, pp.163

Zor Hava Yolu Beklenmeyen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi.

20. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Ankara, Turkey, pp.77

Akciğer Kanseri ve Hemoptizi

Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi,, Antalya, Turkey, pp.211 Sustainable Development

İntrapulmoner ve Özofajial Bronkojenik Kist

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Hatay, Turkey, pp.156

EMERGENT REIMPLANTATION OF ARM WITH INTERSCALENE BLOCK

Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress Balkan States Anesthesia Days III, 18 - 21 May 2016

ULTRASOUND GUIDED PERIPHERAL NERVE BLOCK FOR LOWER EXTREMITY AMPUTATION TO THE LIFE HANGING ON BY A THREAD

Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress Balkan States Anesthesia Days III, 18 - 21 May 2016

MOTOR EVOKED POTENTIAL MONITORING IN A SCOLIOSIS SURGERY PATIENT

Anesthesiology and Reanimation Specialists' Society Congress Balkan States Anesthesia Days III, Üsküp, Macedonia, 18 - 21 May 2016

Anestezi esnasında vena kava superior sendromu gelişen hastalara yaklaşım

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2016

Dexmedetomidinin iyonize radyasyona bağlı oksidatif hasarı önlemedeki profilaktik etkileri

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 April 2016

ANAESTHETIC MANAGEMENT OF PATIENT WITH WOLFF–PARKINSON-WHITE SYNDROME

‘Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology, Istanbul 2015, İstanbul, Turkey, 17 - 19 October 2015, pp.54

Posterior Fossa Cerrahisinde Serebral Oksimetri Kullanımı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Ankara, Turkey, 25 - 29 October 2014, pp.296

HARAP AKCİĞER.

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014

Sol Subklavian Dializ Katateri Sonrası Gelişen Vena Cava Süperior Perforasyonu

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.539

Harap Akciğer

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.537

İntrapulmoner Bronkojenik Kistler

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.536

ABRAMSON YÖNTEMİ. İLK 6 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 36. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Turkey, 15 - 19 October 2014, pp.535

ZOR HAVA YOLU BEKLENMEYEN BiR OLGUDA HA VA YOLU YONETiMi

20. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUNBAKIM KONGRESİ, Turkey, 17 - 20 April 2014

AORT ANEVRiZMALI iKi OLGUDA ENDOVASKULERSTENTiLE ONARIMDA ANESTEZi Y AKLAŞIMI

20. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUNBAKIM KONGRESİ, Turkey, 17 - 20 April 2014

Aort Anevrizmalı İki Olguda Endovasküler Stent İle Onarımda Anestezi Yaklaşımı.

20. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 April 2014, pp.83-84

Zor Hava Yolu Beklenmeyen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi

20. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 April 2014, pp.77-78

Renal hücreli karsinom ve 3 farklı natürde toraks içi metastaz

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.157

Akciğer kanseri cerrahisinde intraperikardiyal pnömonektomi uygulamaları

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.310 Sustainable Development

Benign akciğer hastalarında intraperikardiyal pnömonektomi uygulamaları

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.78

İntrapulmoner ve özofajial bronkojenik kist

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.156

Perikardiyal kistler

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 17. YILLIK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2014, pp.161-162

Akciğer kanseri olgularında video-yardımlı mediastinoskopik lenfadenektomi

ULUSAL AKCİĞER KANSERLERİ KONGRESİ 2014, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, pp.248 Sustainable Development

Nadir görülen bir akciğer tümörü:Malign mezenkimal tümör

ULUSAL AKCİĞER KANSERLERİ KONGRESİ 2014, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2014, pp.241

SÜNNET OPERASYONUNDA KULLANILAN PRİLOKAİNE BAĞLI GELİŞEN METHEMOGLOBİNEMİ

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

AXİLLER ARTER BASINÇ MONİTORİZASYONU

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

FEMUR ALT UÇ KIRIĞI NEDENIYLE OPERE OLACAK MORBID OBEZ HASTADA ANESTEZI YÖNETIMI

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

MUKOPOLISAKKARIDOZ TIP VI (MAROTEAUX-LAMY SENDROMU) TANILI OLGUMUZDA ANESTEZI YÖNETIMI

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Reimplantasyon Cerrahisinde Ultrason İle İnfraklaviküler Blok Ve Kateter Yerleştirilen İki Olgu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.570

Wıskott Aldrıch sendromuna eşlık eden sıstemık lupus erıtematozuslu hastada anestezı yönetımı

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47.ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1

Wiskott Aldrich Sendromuna Eşlik Eden Sisteiık Lupus Eritematozuslu Hastada Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.312

Ultrason Eşliğinde Bilateral Aksiller Blok:Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.586

Mukopolisakkaridoz Tıp VI (Maroteaux-Lamy Sendromu) Tanılı Olgumuzda Anestezİ Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.216

Axiller Arter Basınç Monitorizasyonu.” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.484

Femur Alt Uç Kırığı Nedeniyle Opere Olacak Morbid Obez Hastada Anestezi Yönetimi.” Türk

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.633

Sturge-Weber sendromlu bir hastada anestezi uygulaması

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47.ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1

Yaygın fasial hemanjiomu olan hastada anestezi yönetimi

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47.ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1

Sünnet Operasyonunda Kullanılan Prilokaine Bağlı Gelişen Methemoglobinemi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.250

Femur Alt Uç Kırığı Nedeniyle Opere Olacak Morbid Obez Hastada Anestezi Yönetimi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.633

Pektus ekscavatum defomiteli olguların torakoskopik düzeltilmesinde torakal epidural preemptif ve postoperatif analjezi

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47.ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.1-2

Varisella Zoster enfeksiyonna bağlı kompartman sendromu gelişen olguda anestezi yöntemi

TARK 2013 Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013, pp.460

YUKSEK RiSKLi HASTADA AKSiLLOBiFEMORAL BYPAS~ GREFT UYGULAMASINDA ANESTEZi YONETiMi

19. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUNBAKIM KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013

Yüksek riskli hastada aksillobifemoral bypass greft uygulamasında anestezi yönetimi

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013, pp.1

Uzamış kalp cerrahisinde kanama diyatezi gelişen hastada fibrinojen kullanımı

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013, pp.157

“Uzamış Kalp Cerrahisinde Kanama Diyatezi Gelişen Hastada Fibrinojen Kullanımı

19. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongres, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013, pp.157

Yüksek Riskli Hastada Aksillobifemoral Bypass Greft Uygulamasında Anestezi Yönetimi.

19. Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongres, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2013, pp.51

YÜKSEK RiSKLi HASTADA AKSiLLOBiFEMORAL BYPASS GREFT UYGULAMASINDA ANESTEZi YÖNETiMi

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ 19. ULUSAL KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 16 - 09 May 2013

Akondroplazik hastada anestezi yönetimi

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 11 November 2012, pp.1

İki olgu nedeni ile yabani hurma intoksikasyonu

17. Klinik Toksikoloji Kongresi, Mardin, Turkey, 17 - 20 May 2012, pp.20

İki olgu nedeni ile yabani hurma intoksikasyonu

17. Klinik Toksikoloji Kongresi, Mardin, Turkey, 17 - 20 May 2012, pp.20

Addison ve diyabet hastalığı olan hastada kardiyak anestezi.

17. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Hatay, Turkey, 13 - 17 April 2011, pp.13 Sustainable Development

SUDA BOĞULMA OLGULARINDA YOĞUN BAKIM DESTEĞİ

13. ULUSAL KLİNİK TOKSİKOLOJİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 16 - 19 May 2008

Pnömoni ile Tetiklenen Brugada Sendromu ve Ani Kardiak Arrest

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2007, pp.266-267