Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2015 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

 • 2010 - 2015 Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

 • 1998 - 2010 Yrd.Doç.Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

 • 1997 - 1998 Araştırma Görevlisi Dr.

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

 • 1993 - 1997 Araştırma Görevlisi

  University of Bristol, Engineering Faculty, Computer Science

 • 1991 - 1993 Araştırma Görevlisi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Falkültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme Çalışması

 • Lisans Görüntü İşleme

 • Lisans Tasarım Projesi

 • Lisans Yapay Sinir Ağları

 • Lisans Yapay Öğrenme

Yönetilen Tezler