Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Impact of Scoring Method on the Variability and Reliability of Scores in an Institutional High-stakes Writing Assessment Context

9th International KTUDELL Conference: Language, Literature and Translation, Trabzon, Turkey, 25 - 26 September 2023, pp.28

Examining the Impact of Automated Feedback on Enhancing Learner Autonomy in EFL Writing

3 rd International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 20 - 23 June 2023, pp.145

Examining the Efficacy of a Teacher Training Program in Equipping Pre-service EFL Teachers for Technology Integration

3 rd International Conference on Educational Technology and Online Learning –, Balıkesir, Turkey, 20 - 23 June 2023, pp.144

A Curriculum Renewal Project for the English Preparatory Program of a State University

10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 8 - 11 June 2023, pp.1390-1391

Examining the Variability and Reliability of Holıstıc Writing Scores Given by EFL Instructors

10. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 8 - 11 June 2023, pp.1384-1385

The Use of Automated Feedback in EFL Writing Classes: A Pilot Study

14th International IDEA Conference, Trabzon, Turkey, 6 - 08 October 2021, pp.38

Turkish Academics' Views of English Grammar Teaching: Explicit or Implicit

International Contemporary Education Research Congress, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.73

Books & Book Chapters

Bir Devlet Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Programının Müfredat Yenileme Çalışması

in: Farklı Bakış Açıları ile Yenilikçi Eğitim Bilimleri Çalışmaları, Doç. Dr. Saadet Kuru Çetin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.73-89, 2023

Bütüncül Değerlendirme Sürecinden Elde Edilen Yazma Puanlarının Değişkenliğinin ve Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı ile İncelenmesi

in: Farklı Bakış Açıları ile Yenilikçi Eğitim Bilimleri Çalışmaları, Doç. Dr. Saadet Kuru Çetin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.58-72, 2023

An Investigation on How the Training of Teaching Language through Literature Impacts the Pre-service English Teachers’ Perceptions and Attitudes towards Using Literature in Teaching Language: The Example of TÜBİTAK 2237-A Project

in: Dil, Edebiyat ve Çeviri Çalışmaları, Prof. Dr. Onur KÖKSAL,Dr. Öğr. Üyesi Nuray PAMUK ÖZTÜRK,Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DOLMACI, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.2-18, 2022

Edebi Metinlerin Yabancı Dilde Yazma Becerilerini Geliştirmede Kullanımı

in: Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı: Teoriden Pratiğe, Turgay HAN,Gülhanım Bihter YETKİN, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.129-148, 2022

Metrics

Publication

18

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2