Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir İnsan Hakkı Olarak Barış: İnsan Hakları/Barış İlişkisinin 21. Yüzyıldan Görünümü

Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.4-14, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Analysis of Political Development Perspective

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, cilt.13, sa.25, ss.189-213, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Siyasal Gelişme Perspektifinin Bir Analizi

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, sa.13, ss.189-213, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

BM'nin İran'a Uyguladığı Yaptırımların Değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.43-51, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Meksika'da Kurumsal Devrim Partisi ve İstikrar Arayışı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.10, ss.191-206, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

11 Eylül Sonrası Dönemde Transatlantik İlişkiler ve Ortadoğu.

Akademik ORTADOĞU, cilt.4, sa.2, ss.91-102, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB Temel Haklar Şartı’nın 53. Maddesinin Topluluk Hukukunun Üstünlüğüne Etkisi.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.XII, ss.1073-1090, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Soğuk Savaş Sonrası NATO'nun Genişleme Politikasına Yönelik Rusya'nın Tehdit Algılamaları: Ukrayna Örneği

3rd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2019, ss.215-229

Barışa Normativist Bakışlar: Etik, İnsan Hakları ve Müdahale

VII. UİK Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.1

Siyasal Yaşamda Kadın Şiddet Getirir

38. ICANAS, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Eylül 2007, cilt.I, ss.49-61

Kitap & Kitap Bölümleri

Les Relations Franco-Ottomanes 1914-1918

France-Turquie une relation complexe, Haydar Çakmak, Editör, Al Manar, Paris, ss.81-92, 2020

Terry Nardin

Barış Çalışmaları, Erhan Büyükakıncı, Editör, Adres Yayınları, Ankara, ss.662-683, 2018

1914-1918 Osmanlı-Fransız İlişkileri

Geçmişten Günümüze Türk-Fransız İlişkileri, Çakmak H., Editör, Efil Yayınevi, Ankara, ss.59-68, 2017

Osmanlı-Fransız İlişkileri

Geçmişten Günümüze Türk-Fransız İlişkileri, Haydar Çakmak, Editör, Efil Yayınevi, Ankara, ss.3-59, 2017

Celal Bayar ve Dış Politika

Cumhurbaşkanları ve Dış Politika, Haydar Çakmak, Editör, Kripto, Ankara, ss.41-60, 2016

Think Tankler ve Dış Politika: Türkiye ve ABD Örneği.

Türkiye’de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Kanbolat H., Karasar H. A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.262-280, 2009

Türkiye Cumhuriyeti-Suriye Arap Cumhuriyeti İlişkileri

Türkiye ve Komşuları, Mohammad Arafat, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.181-202, 2009