Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Ülkelerinde Risk Faktörlerine Bağlı Ölümlerin Oran Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Konya, Turkey, 12 - 14 October 2023, pp.161

Investigation of Physicians’ Attitudes on Health Sector Employment

8th International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 2 - 06 May 2023, pp.27

Assessment of Medical Students' Attitudes Towards Employmentand Profession in the Health Sector

8th International Health Sciences and Management Conference, Trabzon, Turkey, 2 - 06 May 2023, pp.25

Status of rare diseases in burden of disease studies: A bibliometric analysis

European Burden of Disease Network 4th Working Group Meeting, Tallinn, Estonia, 14 - 15 September 2023

Evaluation of Long-Term Healthcare Resources of OECD Countries with the MOORA Method

2023 7th International Conference on Medical and Health Informatics, Kyoto, Japan, 12 May 2023, pp.74-76

Kanser Tarama Algısı Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 October 2022, pp.523-524

Acil Servis Çalışanlarının Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği ile İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 October 2022, pp.497-498

Kadın İstihdam Göstergeleriyle Bebek Ölümlerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.468-469

Adaptation of Violence Prevention Climate Scale to Turkish

7th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022, pp.71 Sustainable Development

Investigation of Covid-19 Deaths in Developed Countries by Panel Data Analysis

7th International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 16 June 2022, pp.86 Sustainable Development

The Evaluation of Turkey’s Health Tourism Performance

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.252

Health Workforce Impact on Health Outcomes in OECD Countries

6. International Health Sciences and Management Conference, Isparta, Turkey, 20 May 2021, pp.55-59

Sağlık Hizmeti Sunan Termal Otellerin Web Sitelerinin İncelenmesi

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.1404-1413

Books & Book Chapters

Sağlık İşgücü ve Sürdürülebilirlik

in: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Güncel Konular ve Tartışmalar, Saygılı Metin, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.477-504, 2022 Sustainable Development

Health System Financial Sustainability: The 2030 Projection For 23 OECD Countries

in: International Research in Health Science V, Assist. Prof. Dr. İsmet Rezani Toptancı, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.77-97, 2022

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

5

Project

1
UN Sustainable Development Goals