Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE FROG OF PLATON FROM SINOPE TO SiNOP: PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE CITY OF SiNOP ACCORDING TO ARCHIVAL SOURCES

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.29, sa.1, ss.45-68, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Eflatun’un ‘Kurbağa’sı Sinope’den Sinop’a: Kaynaklara Göre Sinop Kentinin Fiziksel Gelişimi

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.29, sa.1, ss.45-68, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Toplumsal Dinamikler Bağlamında Trabzon Kent Dokusunun Dönüşümü (Komnenos Hanedanlığı’xxndan Cumhuriyet’xxe Kadar)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bülteni, sa.11, ss.11-20, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Spatial Reflections of Social Change: The Change of Urban Pattern in the Ottoman Era

Athens Journal of History, cilt.XY, ss.1, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye ve Şehirlerine Mimarlık Tarihinden Bakmak: Seçilmiş Tez Bibliyografyası

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), cilt.7, sa.13, ss.605-658, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BİYOLOJİK YAŞAM ŞEKLİNDEN MİMARİ ÜRÜNE: KONAK BİNADA PARAZİTİK MİMARİ

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2017, ss.554

The Change Of The Cıty Sılhouette Of Trabzon In The Dılemma That They Brought And Took Away

LIVENARCH 5th International Congress, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.187-206

An Analısys on the Place – Structure Relatıonshıp: Trabzon İçkale Mosque

INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHITECTURE-III, Konya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2017, ss.1

Meso Kastro'dan Ortahisar'a Bir Mahallenin Anatomisi

CIEPO-22, Trabzon, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2016, ss.1

Spatial Reflections of Social Change The Change in the city texture in Ottoman Empire

3rd International Conference on Turkey and Turkish Studies, Athens, Yunanistan, 27 - 30 Haziran 2016, ss.3-23

Kent Belleği: Tarihsel Yapılar Üzerinden Bir Değerlendirme

Sinop İli Değerleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2013

A Metamorphosis Interrogation on Conserved Historical Buildings: Trabzon Kunduracılar Example

LIVENARCH IV "Re/De Constructions In Architecture", Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2011, ss.1083-1094

Trabzon Kentinin Kalbi: Tarihi İzleri ile Atatürk Alanı

7. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2011

Değişim ve Dönüşüm: Trabzon, Zağnos Vadisi Örneği

V. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Tarihsel Alanlarda Tasarım Dili, Edirne, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2009, ss.335-342

Trabzon Bedesteni: Türk Bedesten Mimarisi İçerisindeki Yeri ve Önemi

Uluslararası Trabzon ve Çevresi Kültür ve Tarih Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2006, ss.495-515

Kitap & Kitap Bölümleri

Reconstructing the Cultural Identity: Transformation of Architecture-Transformation of City during the Tanzimat Era

New Approaches to Spatial Planning and Design: Planning, Design, Applications, Özyavuz, Murat, Editör, Peter Lang, ss.255-274, 2019

BİYOLOJİK YAŞAM ŞEKLİNDEN MİMARİ ÜRÜNE: KONAK BİNADA PARAZİTİK MİMARİ

FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA ARAŞTIRMALARI 2017, ÇİFTÇİ N., KARA Y., YALÇINKAYA İ., ŞAHİN M., AĞAÇAYAK T., Editör, Çizgi Kitabevi, İstanbul, ss.242-250, 2017

Spatial Reflections of Social Change: The Change of Urban Pattern in the Ottoman Era

Turkish Studies from Different Perspectives, Mert UYDACI, Editör, Atıner's Athens Institute For Education And Research Press Company, Inc., Athens, ss.109-126, 2017

Spatial Reflections of Social Change: The Change of Urban Pattern in the Ottoman Era

Turkish Studies from Different Perspectives, UYDACI, MERT, Editör, Athens Institute for Education and Research, Atina, ss.109-126, 2017

BİYOLOJİK YAŞAM ŞEKLİNDEN MİMARİ ÜRÜNE: KONAK BİNADA PARAZİTİK MİMARİ

FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI 2017, Prof. Dr. Nizamettin ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Yakup KARA, Doç. Dr. İbrahim YALÇINKAYA, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Tevfik AĞAÇAYAK, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.242-250, 2017

Bosna'nın Bıraktığı İzler

Bir Mimari Deneyim: Trabzon ve Sarajevo’da Mahalle, Öymen Gür, Ş, Düzenli, H. İ. , Editör, Nüans, İstanbul, ss.25, 2007

Diğer Yayınlar