Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2013 - 2016 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

    Editör

Bilimsel Danışmalıklar

  • 2013 - 2015 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi Eğitimleri

    Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, İibf, İşletme, Türkiye