Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Firm Growth on Brand Value: Evidence of Brand Finance Turkey-100

Asian Economic and Financial Review, cilt.9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of firm growth on brand value: Evidence from brand finance Turkey-100

Asian Economic and Financial Review, cilt.9, ss.1067-1076, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Marka Değerindeki Değişimin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.210-228, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denetimde Beklenti Farklılığı ve Denetim Eğitiminin Beklenti Farklılığı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.19, ss.21-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Impact of Emotional Intelligence on the Achievement of Accounting Subject

International Journal of Business and Social Science, no.13, ss.64-71, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktör-Ağ Kuramı Kapsamında Strateji ve Muhasebe

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.14, ss.49-59, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Factors Affecting the Success of Auditors in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, cilt.6, ss.6203-6208, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Faktoring Şirketi ve Satıcı İşletme Açısından Faktoring İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.XIII, ss.71-101, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Student Evaluations of Teaching Factors in Accounting Education: An Empirical Study at a Turkish University

European Journal of Social Sciences, cilt.23, ss.410-417, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu İç Denetim Elemanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.XII, ss.29-54, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yönetim Muhasebesindeki Değişimi Anlamak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1-10, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kamu Kurumlarında Denetim Komitelerinin Kompozisyonu ve Çalışma Biçimi Üzerine Bir Araştırma

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.11, ss.331-353, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hile Denetçiliği Mesleği ve Sertifikalı Hile Denetçiliği Mesleki Standartları ve Ahlâk Kuralları

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.9, ss.93-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hile Denetçiliği Mesleği ve Sertifikalı Hile Denetçiliği Mesleki Standartları ve Ahlak Kuralları

Muhasebe ve Denetime Bakış, cilt.9, ss.93-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Muhasebe

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.53-62, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bayilik İşlemlerinin Finansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesiİçecek Sektörü Örneği

Karadeniz Zirvesi - 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2019, ss.455-468

E-Uygulamaların Muhasebe Sürecinde Sağladığı Faydalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Üzerine Bir Araştırma

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Aralık 2018, ss.2399-2413

The Consequences of Modernity and Accounting

2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting Conference, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2010, cilt.1, ss.849-853

Türkiye'deki Kamu Kurumlarında Kurulabilecek Denetim Komitelerinin Kamu İç Denetim Elemanlarının Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

MÖDAV 5. Uluslararası Muhasebe Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2008, cilt.11, no.1, ss.123-148

Muhasebe Bakış Açısıyla Çevresel Denetim

The Third Business and Economy International Workshop, Giresun, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2008, ss.201-210

İç Denetime Tarihsel Bir Bakış ve Günümüzdeki Gelişmeler

The Second Business and Economy International Workshop & The First Days of Accounting History, Giresun, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2007, ss.245

Kitap & Kitap Bölümleri

Denetim Standartları

DENETİM, Dursun A., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2015

Denetim Süreci

DENETİM, Dursun A., Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, 2015

Şirket Yönecilerinin İç Denetçilerin kişisel Nitelikerine Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi, Karadeniz Bölgesi Örneği

Ali Fuat Cebeoy Anısına Armağan, Sakarya Üniversitesi, Ali Fuat CEBESOY Meslek Yüksekokulu, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.100-115, 2010