Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"İhsan Oktay Anar Romanlarında Kurmaca ve Tarih İlişkisi"

II Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.191-209

"1980 Sonrası Toplum Problemlerinin İnci Aral'ın Romanlarına Yansıması"

II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 August 2008, vol.2, pp.965-980

"Postmodern Edebiyatın Postmodern Bir Eleştirisi: Yeni Yalan Zamanlar I (Yeşil)"

I. Ulıslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.475-478

"Pir Sultan Abdal'ın Deyişlerinde Animizmin ve İslâmiyet Öncesi Eski Türk İnançlarının İzleri"

İkinci Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik Bektaşilik, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2007, vol.2, pp.811-826

"İki Devlet Karşısında Pir Sultan Abdal"

Osmanlılar Döneminde Sivas, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, vol.2, pp.227-240

Books & Book Chapters

“Yoldan Çıkan Edebiyat: Kadın Tamircisi Romanında Ataerkil Söyleme Eril Dille Erkek Yazar İtirazı”

in: Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı , Şerife Yalçınkaya,İlyas Yazar, Editor, Paradigma Yayınları, İzmir, pp.581-610, 2022

"Metinlerarasılık Bağlamında İhsan Oktay Anar Romanlarının Geleneksel Anlatı Türleriyle İlişkisi"

in: Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, ALİMCAN İNAYET, ZEKİ KAYMAZ, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.173-192, 2012

"Türk Öykücülüğünde İnci Aral"

in: Türk Öykücülüğü Üzerine İncelemeler, Ömer Solak, Editor, Tablet Kitabevi, Konya, pp.89-111, 2009

Other Publications

Metrics

Publication

23

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals