Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Venedik Mimarlık Bienali’ne Retrospektif Bir Bakış

YAPI Mimarlık Tasarım Kültür Sanat Dergisi, no.467, pp.25-31, 2021 (Other Refereed National Journals)

Investigating The Spatial Qualifications of School Area and Garden

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.4, no.6, pp.26-44, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

A Spatial Functional Analysis in the Context of Behavioral Maps in Primary School Grounds: Case of Trabzon

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.7, pp.649-667, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Bir Kolektif Bellek Hikayesi; Trabzon Tekel Binası ve Çevresinin Anlattıkları

İdealkent - Kent Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.22, pp.692-721, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Loos of Time and Space: From Production to Comsumption

ICAUD: Second International Conference on Architecture and Urban Design, Albania, pp.100

The Spatial Qualifications of a School Ground

4th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), Budapest, Hungary, 26 - 30 November 2018, pp.27 Creative Commons License Sustainable Development

Öğrencilerin Okul Bahçelerinin Kullanımının Davranış Haritaları İle İncelenmesi

INES IV. International Academic Research Congress 2018, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.201

Öğrencilerin Hayallerindeki Okul Bahçeleri ve Katılımcı Tasarım Yaklaşımı

INES IV. International Academic Research Congress 2018, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.200

Dönüştürülen Mekânlar, Mekânlaşan Dönüşümler

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.1

READING GLOBAL ARCHITECTURE MEDIUM THROUGH ARCHITECTURAL BIENNIALS / TRIENNIALS

S.ARCH : The 5th International Conference on Architecture & Built Environment + AWARDs, Venedik, Italy, 22 - 24 May 2018, pp.256-270

Okul Bahçelerinin Kullanımına Yönelik Öğrencilerin Görüşleri: Bir ilkokul Örneği

17th International Primary Teacher Education Symposium, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1486-1487

A Context-Presentation-Product Perspective of the 15th Venice Architecture Biennale

IV. International Architectural Design Conference, Archdesign '17, İstanbul, Turkey, 16 - 17 June 2017, pp.111-122

DUALITY OF ARCHITECTURE: VENICE ARCHITECTURAL BIENNALE FROM THEORY TO PRACTICE/PRACTICE TO THEORY

3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 24 - 30 August 2016, pp.333-340 Sustainable Development identifier

Teaching/Learning Strategies Through Art: Theatre and Basic Design Education

4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, Spain, 28 - 29 November 2014, vol.182, pp.331-337 identifier

Trabzon Tekel Binası

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2013, pp.1

Books & Book Chapters

Discussion of Architecture and Architectural Production in the Context of Industrial and Social Development

in: Gelecek ve Kent, Derya Çakır Aydın,Berivan Özbudak Akça,Aysun Aydın Öksüz,Bahar Aras Baylan,Berfin Eren, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.79-95, 2020

Öğrencilerin Hayallerindeki Okul Bahçeleri ve Katılımcı Tasarım Yaklaşımı

in: , Çiftçi Nizamettin, Yanar Yusuf, Editor, Çizgi Kitabevi, Ankara, pp.27-32, 2018

Yerin Sesi: Trabzon Kadınlar Pazarı (The Voice of the Place: Trabzon Women’s Bazaar)

in: Transition in/at/on/over/under Space: Kadınlar Pazarı Atölyesi, N. Kuloğlu, S. D. Öztürk, A. Öztürk, D. Bayrak, Editor, Navimedya, Altan Özyurt Matbaacılık (TMMOB Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yayınları), Trabzon, pp.139-155, 2017