Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effects of Business Magazine Recommendations on The Stock Prices in Turkey: Case of Para

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.109-122, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Business Magazine Recommendations on the Stock Prices in Turkey: Case of Para

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.109-122, 2017 (International Refereed University Journal)

Şirketlere Özgü Haberlerin Hisse Performansına Etkisi: BİST-30 Şirketleri Örneği

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.16, pp.113-137, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ŞİRKETLERE ÖZGÜ HABERLERİN HİSSE PERFORMANSINA ETKİSİ: BİST-30 ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ1

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.16, pp.113-137, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Financial News on Stock Performance: Case of BİST-30 Companies

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.2, no.1, pp.75-88, 2015 (International Refereed University Journal)

FİNANSAL İÇERİKLİ DUYURULARIN HİSSE PERFORMANSINA ETKİSİ:   BİST-30 ŞİRKETLERİ ÖRNEĞi

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.1, no.5, pp.75-88, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Corporate Gatekeeper Liability in Turkey: Auditor's Case

International Journal of Critical Accounting, vol.6, no.1, pp.124-146, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Corporate Gatekeeper Liability in Turkey:Auditors Case

International Journal of Critical Accounting, vol.6, no.2, pp.124-146, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Accuracy of Earnings Forecasts Disclosed in IPO Prospectuses: The Case of Turkish IPO Companies

METU Studies in Development, no.37, pp.221-245, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetici-Sahiplik Düzeyinin Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Üzerine Etkisi:İMKB Örneği,Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.101-120, 2009 (National Refreed University Journal)

Auditing firm Reputation and the Post-Issue Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Turkish IPO Firms

Investment Management and Financial Innovations, vol.6, no.3, pp.212-230, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Auditing Firm Reputation and the Post-IPO Operating Performance in an Emerging Market: Evidence from Turkish IPO Firms

Investment Management and Financial Innovations, vol.6, no.3, pp.212-229, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yönetici-Sahiplik Düzeyinin Düşük Fiyatlandırma ve Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansına Etkisi: İMKB Örneği

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.101-120, 2009 (National Refreed University Journal)

Yönetici Sahiplik Düzeyinin Halka Arz Sonrası Faaliyet Performansı ve Düşük Fiyatlandırma Üzerine Etkisi İMKB Örneği

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.101-120, 2009 (Other Refereed National Journals)

Risk Sermayesi Destekli Girişimlerin Fiyatlandırılması ve Fiyatlandırmada Kullanılan İskonto Oranı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.275-297, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KOBİ’lerde Finansal Okuryazarlık

22.Finans Sempozyumu, 11 - 14 October 2018

Etik Skandalların Üniversite Öğrencilerinin Etik Algılarına Etkisi: Enron Örneği

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.107

Katılım ve Mevduat Bankaları Kobi Kredilerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.144-145

Katılım ve Mevduat Bankaları KOBİ Kredilerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

18. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

Etik Skandalların Üniversite Öğrencilerinin Etik Algılarına Etkisi: Enron Örnwği

18. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

İşletme Okullarında İş Etiği Öğretilebilir Mi?

5. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Edirne, Turkey, 23 - 26 September 2014, pp.1

İşletme Okullarında İş Etiği Eğitimi Tartışmalarına İlişkin Bie Literatür Değerlendirme

5.Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı,Trakya Üniversitesi, Edirne, Turkey, 23 - 26 September 2014, pp.1

Türk Ekonomi Dergiciliğinin Hisse Fiyatları Üzerindeki Etkisi

17. Finans Sempozyumu, Muğla, Turkey, 23 - 26 October 2013, pp.143-154

Social Resposibility Role of The Media in Business News Markets:Evidence From Turkey

9th International Conferance on Coporate Social Responsibility-CSR and Global Governance, Zagrep, Croatia, 16 - 18 June 2010, pp.1-18

Media Ethics, Popular Business Magazines Contents and Capital Markets: Evidence form Turkey

2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics&Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 09 June 2010 - 14 June 2014, pp.1

Corporate Governance and Corporate Gatekeeper Liability in Turkey:Auditors Case

8th International Conferance on Coporate Social Responsibility, Cape Town, South Africa, 8 - 10 September 2009, pp.1-15

Books & Book Chapters

Katılım Bankacılığında İki Yeni Finansal Teknik Önerisi: Mudaraba Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Fonları

in: Finansal Yenilik ve Açılımları İle Katılım Bankacılığı, Aydın YABANLI, Editor, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, İstanbul, pp.11-75, 2009