Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 Sağlık Hizmetlerinde Değişim ve Hemşireliğe Yansımaları

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Sağlık Hizmetlerinde Değişim ve Hemşireliğe Yansımaları

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Sağlık Hizmetlerinde Değişim ve Hemşireliğe Yansımaları Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Hastanelerdeki Dönüşüm ve Değişimin Hemşirelere Etkisi: İş Doyumu, İşe Bağlılık ve İşe yabancılaşma Proje Eğitimi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2016 VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 ENDA & WANS Congress

  Katılımcı

  Hannover, Almanya

 • 2015 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1

  Moderatör

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu 1

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Bireysel Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar 1:

  Moderatör

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Öğrenci Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 'Herkes için Güvenlik'

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Öğrenci Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 V. Uluslararsı Sağlıkta Performansve Kalite Kongresi

  Panelist

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Programı

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Sağlıkta Kalite Performans ve Kalite Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 5. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership

  Katılımcı

  Çek Cumhuriyeti

 • 2014 10. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 10. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2014 KTÜ. sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Eğitim ve Gelişim Komisyonu Yıllık Eğitim Progrmı

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Sağlıkta Şiddet: Nedenler, Çözümler

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 İki İhmal: Sağlık Profesyonellerinin ve Sağlık Hizmetine Başvuranların Ruh Sağlığı Konferansı

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Acil Bakım Hemşireliği Kursu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşrieliği Kongresi

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Hemşirelikte Değişim Yönetimi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Hemşirelik Günleri 1. Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik Sempozyumu

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 1.KTU Farabi Hastanesi Hemşirelik Günleri Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

 • 2013 Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hemşireliği Güçlendirme Günleri-1

  Panelist

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hemşireliği Güçlendirme Günleri-1

  Panelist

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Hemşireliği Güçlendirme Günleri 1

  Oturum Başkanı

  Trabzon, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Katılımlı Hemşirelikte Liderlik Workshop

  Davetli Konuşmacı

  Trabzon, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2015 Entrepreneurship Levels of Nurses

  Europan Nurse Directors Association & WANS

 • Mayıs 2012 Bilim İnsanı Destekleme Programı

  TÜBİTAK

 • Kasım 2011 2. Ulusal Sağlıkta Kalite Ve Güvenlik Ödülleri

  T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • Nisan 2011 10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü

  Gaziantep Üniversitesi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 83

h-indeksi (WOS): 6