Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 2010 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı, Türkiye

 • 1996 - 2002 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Abd, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Abd, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Yüksek Lisans

  Yönetici Hemşirelerin Etik Davranışları ve Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı

 • 2002 Doktora

  Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Performans Düzeyleri

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Abd

 • 1995 Yüksek Lisans

  Organizasyon El Kitabının Kapsamı ve Bir Yükseköğretim Kurumu İçin Model Çatısı

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Abd

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016Bakım Rehberi Oluşturma Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Eğitim ve Geliştirme Komisyonu

 • 2015Kentleşmeye Yönelik Yaşlı Sağlığı Stratejilerinin Belirlenmesi Çalıştayı

  Diğer , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Yapısal Eşitlik Modellemesi Başlangıç Seviyesi Eğitimi

  Diğer , Rasyonel Psikoloji

 • 2015Editör ve Yazar 6. Eğitim Semineri-TUBİTAK

  Diğer , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2015Hemşirelik StandartlarıYönetimi Çalıştayı

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. Florence Nightingale HYO

 • 2015Öğrenci Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2015Çok Değişkenli Biyoistatistik Analizleri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2015Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğiitm Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2013Sağlık Bilimleri Alanında Proje Teklifi Hazırlama ve Yönetimi Teknikleri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2013Nitel Araştırma Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi/Eğitim Fakültesi

 • 2012Hizmetiçi Eğitim Programı

  Diğer , KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

 • 2012Mezuniyet Sonrası Nefroloji Hemşireliği Kursu

  Diğer , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2010Devlet Memurlarının Yargılanması Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2010Bilimsel Makale Yazım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sağlık Yüksekokulu

 • 2010Temel İlk Yardım Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sağlık Yüksekokulu

 • 2010Mezuniyet Sonrası Temel Diyabet Kursu

  Sağlık ve Tıp , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sağlık Yüksekokulu

 • 2009Course In General English - First Certificate Cambridge Course,

  Yabancı Dil , Basil Paterson Collage

 • 2008Yöneticilikte Duygusal Zeka

  Diğer , Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

 • 2007Bilimsel Yayın Süreci/ Yayınlama Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi

 • 2006İnsan İlişkileri - İletişim-Sunum Teknikleri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2003Introduction To International Accreditation

  Kalite Yönetimi , 2. International Nursing Management Conference

 • 2003Felsefe Söyleşileri 3: Etik

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Maltepe Üniversitesi

 • 2001A Course In English

  Yabancı Dil , Basil Paterson Collage

 • 2001Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

 • 2000Nursing Interventions Classification & Nursing Outcomes Classification: NIC & NOC

  Sağlık ve Tıp , 1. International & 8. National Nursing Congress

 • 1998İngilizce Kursu

  Yabancı Dil , İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi

 • 1996I. Diyabet Hemşiresi Yetiştirme Kursu

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Diyabet Programı-İ.Ü. Florence Nightingale HYO.

 • 1990Sağlık Meslek Liselerinde Öğretmenlik İçin Eğitim Belgesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. Florence Nightingale HYO