Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The malpractices of student nurses in clinical practice in Turkey and their causes

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.67, ss.1198-1205, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluating medical errors made by nurses during their diagnosis, treatment and care practices

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.25, ss.2884-2894, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protection of nurses rights in Turkey: A study on nurses' opinions

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.66, ss.1111-1115, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protection of Nurses Rights in Turkey: A Study on Nurses' Opinions

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.66, no.9, ss.1111-1115, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The development of the patient privacy scale in nursing

NURSING ETHICS, cilt.21, ss.812-828, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Occupational Safety of Health Professionals Working at Community and Family Health Centers

IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, cilt.16, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of an Administrative Ethical Behaviour Scale

NURSING ETHICS, cilt.19, ss.289-303, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Crisis Management: The Activities of Nurse Managers in Turkey

NURSING ECONOMICS, cilt.29, ss.323-330, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Occupational Safety and Health in Hospitals from the Point of Nurses

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, cilt.33, ss.1205-1214, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Measuring mobbing experiences of academic nurses: Development of a mobbing scale

JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF NURSE PRACTITIONERS, cilt.20, ss.435-442, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nursing satisfaction and job enrichment in Turkey

NURSING SCIENCE QUARTERLY, cilt.19, ss.360-365, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of One-to-One Education on Nursing Student’xxs Realizing and Repeating Practices

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, ss.241-249, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of a Medical Error Scale for Nursing Students: a Methodological Study

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.9, ss.210-219, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Geçici Göç Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Kavramı Algılarının Belirlenmesi

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, cilt.20, ss.23-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determınatıon Of Self-Effıcacy Perceptıon Of Nurses About Computer

The Malaysian Journal of Nursing, cilt.9, ss.70-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATING ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGICAL CAPITAL LEVELS OF NURSES

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, cilt.3, ss.13-26, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EVALUATION OF AUTHENTIC LEADERSHIP LEVELS OF NURSE MANAGERS

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH, cilt.3, ss.276-286, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Causes of stress experienced by nurses and its effects on nurses

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.1-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Smiling and accessible health services: Assessment of patients

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.48-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde İşe Yeni BaşlayanHemşirelerin Sorunları

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.189-201, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

ACU Sağlık Bil Derg, cilt.4, ss.189-201, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Hemşirelikte Yönetim Alanında Lisansüstü Programların Değerlendirilmesi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.9-12, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acil Servise Başvuran Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Sağlık ve Hemşirelik Dergisi, cilt.2, ss.70-82, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Devlet Hastaneleri, Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.2, ss.25-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.17-25, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastanede Çalışan Sağlık Personeline Hasta/Yakınları Tarafından Uygulanan Şİddet: nedenleri ve İlgili Faktörler

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.1, ss.70-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Hasta Mahremiyetine Özen Gösterme Durumu

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.30, ss.19-31, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Opinions Of Nurse Students Regarding Leadership In Nursing

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.93, ss.111-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Communication Problems Experienced By Nursing Students In Clinics

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.93, ss.2227-2232, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Opinion Of Nurse Academicians On Leadership

Procedia - Social and Behavioral Sciences, ss.560-564, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.252-268, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin İş Güvenliği Ölçeği

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.9, ss.36-42, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanma Alışkanlıkları Ve Etkileyen Faktörler

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.69-85, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.8, ss.52-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Eğitimi Veren Kurumlarda Etik Çatışma İklimi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.26-34, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastanelere Göre Yönetici Hemşirelerin Liderlik Yaklaşımları Değerlendirmesi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.20, ss.17-25, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastaların Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Hemşirelerin Yaptığı Hasta Eğitimlerini Değerlendirmeleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.4, ss.153-158, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akademisyen Hemşirelerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve Etkileyen Faktörler

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.8, ss.52-58, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim, Hemşire ve Hastaların Hastanede Uygulanan Hasta Haklarını Değerlendirmeleri

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.15, ss.145-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Yönetici Hemşirelerin Karşılaştıkları Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetim Yaklaşımları

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.19, ss.145-152, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hekim ve Hemşirelerin Etik Duyarlılığı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.13, ss.77-84, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitelerinde Hekim ve Hemşirelerin Etik Duyarlılığı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.13, ss.77-84, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Özbakım Gücü

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.17, ss.87-93, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Crisis Management: The Activities Of Administrative Nurses

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.2, ss.209, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Deneyimleri

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.13, ss.40-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Dahiliye ve Cerrahi Kliniklerinde Hemşirelerin Yaptığı Hasta Eğitimlerini Değerlendirmeleri

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.4, ss.153-158, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşireler İçin Mobbing Ölçeği ve Hemşirelerin Yaşadığı Mobbing

Hastane Yönetimi, cilt.11, ss.63-69, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Hemşire ve Hastaların Hastanede Uygulanan Hasta Haklarını Değerlendirmeleri

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, cilt.15, ss.145-152, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Hospital Ethical Climate Survey in Turkey

JONA's Healthcare Law, Ethics & Regulation, cilt.5, ss.94-99, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Y Kuşağı Hemşirelerde Mesleki Bağlılığın Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ocak 2019, ss.672-673

ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF NURSES

2nd INTERNATIONAL CONGRESS On NURSING, 13 - 15 Nisan 2018, ss.86

AUTHENTIC LEADERSHIP IN NURSING

2nd INTERNATIONAL CONGRESS On NURSING, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.85

CREATIVE DRAMA IN NURSING

2nd INTERNATIONAL CONGRESS On NURSING, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.89

ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF NURSES

2nd INTERNATIONAL CONGRESS On NURSING, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.87

Assessment of delegation level in nurse managers

2nd International Congress of Nursing (ICON), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.69-77 identifier

Happiness levels of the nurses working at a University Hospital

2nd International Congress of Nursing (ICON), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.62-68 identifier

Smiling and accessible health services: Assessment of patients

İnternational Congresson Nursing, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017

CAUSES OF STRESS EXPERIENCED BY NURSES AND EFFECTS OF STRESS ON NURSES

İnternational Congress on Nursing, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017

Evaluation of Authentic Leadership Levels of Nurse Managers

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017, ss.32

Determination Of Self-Esteem Levels Of Nursing Who Temporarily Migrated

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017, ss.31

Assessment of Organization Psychological Capital Level of Nurses

FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Mart 2017, ss.42

Hemşirelerde örgütsel psikolojik sermaye düzeyinin değerlendirilmesi

2. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2016, ss.44-45

Hemşirelik Bölümü/ Fakültelerinin Klinik Eğitim Koşulları:Öğrenci Hemşirelerin Hatalı Tıbbi Uygulamalarına Etkisi

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.338-339

Sağlık Kurumlarında Büyüyen Bir Tehlike: Tıbbi Hatalar

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.338

Senior Nursing Students’ Levels of Entrepreneurship

3rd World Conference on Health Sciences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.80

Determination Of Perception Levels Of Student Nurses About Nursing Diagnosis

3rd World Conference On Health Science, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.115-1115

Leadership Levels of Nursing Students

3rd World Conference on Health Sciences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.79

DETERMINATION OF PERCEPTION LEVELS OF STUDENT NURSES ABOUT NURSING DIAGNOSIS

3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCİENCE, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.115-1115

Factors Affecting Choice Of Profession Of 1st Grade Nursing Students

3rd World Conference on Health Sciences, Aydın, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.116

Difficulties Experienced By Nursing Students About Nursing Process and Diagnostics

3rd WORLD CONFERENCE ON HEALTH SCİENCE, Aydın, Türkiye, 28 Nisan - 30 Mayıs 2016, ss.122

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Durumu ve Nedenleri

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2016, ss.555-557

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK DÜZEYLERİ

15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2015, ss.156

The Effect on nurse students’ practices of theoretical and simulation training regarding medical errors and patient safety.

5th Natıonal and 2 nd ınternatıonal mediterranean pediatric nursing congress, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015, ss.10

Tıbbi Hata ve Hasta Güvenliğine İlişkin Teorik ve Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Uygulamalarına Etkisi

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015, ss.20

An Analysis of Nurses' Medical Errors in Diagnosis, Treatment and Care Practices

ENDA & WANS CONGRESS 2015, Hannover, Almanya, 14 - 17 Ekim 2015, ss.226

Development of Medical Error Scale For Nurse Students

ENDA & WANS CONGRESS 2015, Hannover, Almanya, 14 - 17 Ekim 2015, ss.188

Entrepreneurship Levels of Nurses

ENDA WANS Congress 2015, Hannover, Almanya, 14 - 17 Ekim 2015, ss.224

Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Özellikleri

15, Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.68

Hemşirelik Öğrencilerinin Liderlik Düzeyleri

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.156

Acil Servise Başvuran Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.100

Johnson Davranışsal Sistem Modeli ile Aileye Yaklaşım.

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.251-252

Imogene Kıng'in amaca ulaşma teorisi

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Imogene Kıng’in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Roy'un Kuramının Aile Yaklaşımında Kullanımı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.284

Imogene King'in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Sağlıkta Hakkaniyet Kavramı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.275

Emotional Labor Levels Of Nurse Academicians

2nd Global Conference on Psychology Researches (GCPR), Barcelona, İspanya, 28 - 29 Kasım 2014, cilt.190, ss.32-38 identifier

Hastanın Sosyal Mahremiyeti

V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014, ss.279-285

Perception Regarding The Working Environment of Nurses Working in a County Hospital

6th International Nursing Management Conference, Muğla, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2014, ss.113

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadığı sorunlar

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014

Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Sınıflandırmasına Göre Hemşire Sayısının Belirlenmesi

Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014

Emotional Labor of Nurse Academicians

5 th World Conference on Learnıng, Teachıng and Educatıon Leadershıp (WCLTA-2014), Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 30 Eylül 2014

Development of Medical Error Scale For Nurses

5 th World Conference on Learnıng, Teachıng and Educatıon Leadershıp (WCLTA-2014), Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 30 Eylül 2014

Hastanelerde işe başlayan hemşirelerin sorunları

13. Ulusal Hemşirelik öğrencileri kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.1

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.104

Hastanelerde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Sorunları

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.104

Hemşirelik Öğrencilerini Etkileyen Güdüler

13.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.34

Sağlık Çalışanlarıyla İlişkili Nedenler

Sağlıkta Şiddet: Nedenler, Çözümler, Trabzon, Türkiye, 20 Aralık 2013

Hemşirelerin Motivasyonu İçin Bir Yöntem : İş Rotasyonu

4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 11 - 14 Aralık 2013, ss.1

An Important Skill Of Healthcare Professional: Communication

4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Aralık 2013, ss.1

Kamu Hastaneleri Birliğinde Çalışan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin Görüşleri ile İşlerin Analizi

I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2013, ss.72-73

Hastanın En Temel Hakkı, Tüm Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu: Mahremiyet

5. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013

The Causes of Violence Directed At Health Personnel Working At Communty And Family Health Centers

8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Ghent, Belçika, 23 - 26 Ekim 2013, ss.258

The Causes Of Violence Applied To Health Personnel Working At Hospitals By Patients/Their Families According To Health Personnel

8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Ghent, Belçika, 23 - 26 Ekim 2013, ss.275-276

The Causes of Violence Applied to Health Personnel Working at Family Health Centers as Reported By Patients/Families

8th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Ghent, Belçika, 23 - 26 Ekim 2013, ss.256

Bir Üniversite hastanesinde pediatri ve kadın doğumda çalışan hemşirelerin Tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi.

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.28

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

Bir Üniversite hastanesinde pediatri ve kadın doğumda çalışan hemşirelerin Tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.28

Hastalara Göre Hastanede Çalışan Sağlık Personeline Hasta/Yakınlarının Şiddet Uygulama Nedenleri

1.Hemşirelikte Bakım Yönetimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013, ss.2-4

KTU Farabi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu

1. Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013, ss.5-6

Hemşirelik Öğrencilerinin Araştırma Yapmalarını Engelleyen Faktörler

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013, ss.125

The opinions of nurse students regarding leadership in nursing

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, cilt.93, ss.111-115 identifier

Opinions of nurse academicians on leadership

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, cilt.93, ss.560-564 identifier

Communication proplems experienced by nursing students in clinics

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, cilt.93, ss.2227-2232 identifier

The Opinions of Nurse Students Regarding Leadership in Nursing

3rd World Conference Learning Teaching & Educational Leadership, Brussels, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012

Opinions of Nurse Academicians on Leadership

3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Belçika, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, ss.21

Communication Problems Experienced by Nursing Students in Clinics

3rd World conference on Learnıng, Teachıng and Educatıonal Leadershıp, Burusells, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012

Hemşirelerin Hasta Mahremiyetine Özen Gösterme Durumu

2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.74

Trabzon Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği

3. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2011, ss.125-135

Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin İş Güvenliği

3. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2011, ss.136-148

İlköğretim Öğrencilerinde Madde Kullanma Durumu ve Kullanıma İten Sebepler

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011, ss.375-376

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Alanda Deneyimledikleri İletişim Sorunları

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011, ss.102

Devlet Hastaneleri Toplum ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Hemşirelerin Sorunları

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.84

Yoğun Bakımlarda Hekim ve Hemşirelerin Etik Duyarlılığı

KTÜ Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAHUM) I. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2010

Hemşirelerin Yaşadığı Mobbing

II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2010, ss.143-151

Artritli hastalarda ağrının bazı değişkenler açısından incelenmesi

12.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. Sivas, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009

Artiritli Hastalarda Aleksitimi

12 Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, cilt.1, no.1, ss.1-2

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Deneyimleri

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009, ss.393

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanımına İlişkin Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.41

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Teorik ve Uygulamalı Derslerde Öğretim Elemanlarından Beklentileri

8. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.41

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Teorik ve Uygulamalı Derslerde Öğretim Elemanlarından Beklentileri

8. Ulusal &Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2008, ss.103

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öz Bakım Gücü

4. Uluslararası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.187

Artrozlu Hastaların Ağrı Düzeylerinin Belirlenmesi

6. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007

Mobing Scale for Nurses and Emotional Constraint the Nurses Experienced (Mobbing)

III. International Nursing Management Conference, Aydın, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2006, ss.112

Kitap & Kitap Bölümleri

Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi

İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2016

Performans Değerlendirme

Hemşirelikte Liderlik Rolleri Ve Yönetim Fonksiyonları, Bahçecik N., Öztürk H., Editör, Wolters Kluwer Health, İstanbul, ss.573-595, 2016

Problemli Çalışanlar: Kurallara Uymayanlar, Marjinal Çalışanlar ve Kimyasal Bağımlılığı ya da Psikolojik Rahatsızlığı Olanlar

Hemşirelikte Liderlik Rolleri Ve Yönetim Fonksiyonlar, Bahçecik N., Öztürk H., Editör, Wolters Kluwer Health, İstanbul, ss.596-626, 2016

Stratejik ve Operasyonel (İşletimsel) Planlama

Hemşirelikte Liderlik Rolleri Ve Yönetim Fonksiyonları, Bahçecik N., Öztürk H., Editör, Wolters Kluwer Health, İstanbul, ss.137-161, 2016

Sağlığı Koruma Ve Geliştirmede Kültürün Yeri

Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Demirbağ C., Editör, Göktuğ Basım Yayın Dağıtım, Ankara, ss.183-199, 2016

Sağlığı Koruma Ve Geliştirmeye Yönelik Geliştirilmiş Politikalar

Sağlığı Koruma Ve Geliştirme, Demirbağ C., Editör, Göktuğ Basım Yayın Dağıtım, Ankara, ss.13-40, 2016

SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRMEDE KÜLTÜRÜN YERİ

SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME, Demirbağ C., Editör, Göktuğ Yayıncılık, Ankara, ss.183-199, 2016

Ekler

Hemşirelikte Liderlik Rolleri Ve Yönetim Fonksiyonları, Bahçecik N., Öztürk H., Editör, Wolters Kluwer Health, İstanbul, ss.627-636, 2016

Motivasyon ve İş Doyumu

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı, Üye G., Kocaman G., Editör, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.373-401, 2016

Tıbbi Hatalar Ve Nedenleri

Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H., Kahriman İ., Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.3-22, 2016

TIBBİ HATALAR VE NEDENLERİ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TIBBİ HATALAR VE HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİM REHBERİ, Öztürk H., Kahriman İ., Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.3-22, 2016

HASTA GÜVENLİĞİ VE YASALARDA YERİ

TIBBİ HATALAR VE HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİM REHBERİ, Öztürk H., Kahriman İ., Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.87-103, 2016

Hasta Güvenliği Ve Yasalarda Yeri

Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H., Kahriman İ., Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.87-103, 2016

Sağlık Politikaları ve Aie

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Kuğuoğlu S., Demirbağ BC, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.373-385, 2015

Erkeklerde Üriner Kateterizasyon

Taylor's clinical Nursing Skills, Bektaş H., Editör, Lippincott Williams & Wilkins , Ankara, ss.625-659, 2015

Yönetsel Etik

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Tatar Baykal Ü., Ercan Türkmen E., Editör, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, ss.733-765, 2014

Takım Çalışması

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Tatar Baykal Ü., Ercan Türkmen E., Editör, Akademi Basın Ve Yayıncılık, İstanbul, ss.217-256, 2014

Sağlık Politikası Konuları’

Çağdaş Hemşirelikte Etik Kitabı, Alpar Ş.E., Bahçecik N., Karabacak Ü., Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.200-225, 2013