Scientific Activities

Jury Memberships

 • March 2016 Academic Staff Examination

  KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yrd.Doç.Dr. İlknur KAHRİMAN'ın Görev Süresinin Uzatılması Hk. Yayınlarının Değerlendirilmesi

 • September 2015 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Başkanlığı- Asıl üye- Meryem AKSOY

 • June 2015 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Erzincan Üniversitesi/Sağlık Yüksekokulu

  Yardımcı Doçent Kadrosu-Serap SÖKMEN'in Dosya Değerlendirme

 • May 2015 Post Graduate

  KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

  İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Seher ÇAKMAK’ın yüksek lisans tez savunması yedek jüri üyesi

 • February 2015 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Başkanlığı- Asıl üye- Tuğba BALIK

 • December 2014 Post Graduate

  KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

  İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Didem SARIAHMET’in yüksek lisans tez savunması yedek jüri üyesi

 • September 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yardımcı Doçent Kadrosu- Gökhan YILMAZ'ın Yabancı Dil Sınavı Jürisi

 • September 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Karabük Üniversitesi

  Ayşegül OKSAY ŞAHİN'in Yardımcı Doçent Kadrosu-Dosya Değerlendirme

 • May 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yardımcı Doçent Kadrosu Atama Jürisi- Ayten TURAN KURTARAN ve Buğra YÜCESAN'ın Yayınlarının Değerlendirilmesi Jürisi

 • February 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  KTÜ. Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma Hacer Kopya Bulut’un Yayınları Değerlendirme Jüri Üyeliği

 • January 2014 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Yardımcı Doçent Kadrosu- Hacer Kobya Bulut'un Yabancı Dil Sınavı Jürisi

 • December 2013 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma Jüri Üyeliği

 • December 2013 Post Graduate

  KTÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Hilal Pekmezci’in yüksek lisans tez savunması yedek jüri üyesi

 • December 2013 Post Graduate

  KTÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Seçil GÜLHAN’ın yüksek lisans tez savunması asıl jüri üyesi

 • November 2013 Academic Staff Examination

  KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik Esasları ve Yönetim Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Sınav Komisyonu Başkanlığı

 • September 2013 Doctorate

  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Semanur Kumral Özçelik’in Doktora tez savunması yedek jüri üyesi

 • September 2013 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

  Yardımcı Doçent Kadrosuna Dr. Gülnur Akkaya’nın atanabilmesi için Akademik ve Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Jüri Üyeliği

 • June 2013 Academic Staff Examination

  KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Hemşirelik Esasları ve Yönetim Anabilim Dalı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Programları Mülakat Sınav Jüri Üyeliği

 • March 2013 Academic Staff Examination

  Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Sağlık Yüksekokulu

  Yaşlı Bakımı Alanına Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Alımı İçin Giriş Sınav Jürisi

 • March 2013 Academic Staff Examination

  Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Sağlık Yüksekokulu

  İlk ve Acil Yardım Alanına Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Alımı İçin Giriş Sınav Jürisi

 • March 2013 Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

  Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Çocuk Gelişimi Bölümüne Yardımcı Doçent Kadrosu - Dr. Nevzat Akyol, Dr. Mehmet Çalık ve Dr. Ahmet Öztürk Sarpkaya’nın yayın Dosyalarını İnceleme Jüri Üyeliği

 • February 2013 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Kübra Tuncel’in yüksek lisans tez savunması asil üyesi

 • February 2013 Post Graduate

  Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Zühal Yetiş’in yüksek lisans tez savunması asil üyesi

 • December 2012 Academic Staff Examination

  Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu

  İlk ve Acil yardım ve Yaşlı Bakımı Alanına Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Alımı İçin Giriş Sınav Jürisi

 • December 2012 Academic Staff Examination

  Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Meslek Yüksekokulu

  Hemşirelik Bölümüne Araştırma Görevlisi Alımı İçin Giriş Sınav Jürisi

 • November 2011 Academic Staff Examination

  KTÜ. Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Öğretim Üyesi Alımı İçin Görevlendirme-Dr. Gökhan Yılmaz’ın Yabancı Dil Sınavı Değerlendirme Komisyonu

 • July 2010 Post Graduate

  KTÜ. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Halk Sağlığı Anabilim Dalı yüksek lisans tez savunması asil üyesi

 • December 2008 Academic Staff Examination

  Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

  öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sınavları asil jüri üyesi

 • August 2005 Academic Staff Examination

  KTÜ

  Öğretim Görevlisi Alımı İçin Sınav Görevlendirme – Çalışma Eserleri ve Deneme Dersi Komisyonu Üyeliği

 • July 2005 Academic Staff Examination

  KTÜ

  Öğretim Görevlisi Alımı İçin Sınav Görevlendirme - Yabancı Dil Sınavı Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

Activities in Scientific Journals

 • 2015 - Continues Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2014 - Continues Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2014 - Continues HEMARG Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2013 - Continues Istanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2012 - Continues Nursing Ethics

  Evaluation Committee Member

 • 2012 - Continues Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2012 - Continues Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2012 - Continues Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı e-Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - Continues Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2012 - 2013 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

  Evaluation Committee Member

 • 2010 - 2013 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi

  Evaluation Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2012 - Continues Yönetici Hemşireler Derneği

  Member

 • 2007 - Continues KTÜ. Hemşirelik ve Ebelik Mezunları derneği

  Member

 • 2005 - Continues Türk Hemşireler Derneği üyeliği

  Member

 • 2003 - Continues HEMAR – G Derneği

  Member

 • 1996 - Continues Diyabet Hemşireliği Derneği Sustainable Development

  Member

 • 1995 - Continues İ.Ü. F. N. Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği

  Member

 • 2007 - 2009 KTÜ. Hemşirelik ve Ebelik Mezunları Derneği

  Board Member

 • 2007 - 2009 KTÜ. Hemşirelik ve Ebelik Mezunları Derneği

  Vice President

Visual Activities