Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.9, no.24, pp.92-109, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, vol.1, no.2, pp.107-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üst Orta Gelirli Ülkelerde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.35-44, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Kirlilik İzinleri Piyasaları ve Çevre Sorunlarının Çözümünde Bu Piyasaların Etkinliği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.4, no.7, pp.194-217, 2013 (International Refereed University Journal)

Çevre Sorunları ve Bu Sorunların Çözümü Çerçevesinde Küresel Kamusal Mallar, Dışsallıklar ve Küresel Kamusal Malların Arzına İlişkin Sorunlar

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.1, no.2, pp.1-11, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Industry 4.0 and Competitiveness

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.158, pp.625-631 Creative Commons License Sustainable Development identifier

“Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği”

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.1-20

Books & Book Chapters

in: , Fetullah Akın,Hasan Çebi Bal, Editor, a kitabevi, Ankara, pp.317-356, 2020

İktisadi Büyüme ve Çevresel Tahribat

in: Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Prof. Dr. Müslüme Narin,Doç. Dr. Celal Taşdoğan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.63-72, 2019