Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, ss.92-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, cilt.1, ss.107-123, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Orta Gelirli Ülkelerde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, cilt.3, ss.35-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye’de Kirlilik İzinleri Piyasaları ve Çevre Sorunlarının Çözümünde Bu Piyasaların Etkinliği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.4, ss.194-217, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Industry 4.0 and Competitiveness

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, WOCTINE 2019, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, cilt.158, ss.625-631 identifier

“Lojistik Performansındaki Gelişmelerin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: AB ve MENA Ülkeleri Örneği”

Turkish Economic Association, International Conference on Economics, Muğla, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016, ss.1-20

Kitap & Kitap Bölümleri

İktisadi Büyüme ve Çevresel Tahribat

Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Prof. Dr. Müslüme Narin,Doç. Dr. Celal Taşdoğan, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.63-72, 2019