Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuklarda non-koroziv özofagus darlıkları

Çocuklarda ösefagus motilite bozuklukları sempozyumu, VI. yutma bozuklukları kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2018

Üriner Sistemde Fibroepitelyal Polip

8.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi PEDURO 2017, Antalya, Turkey, 25 - 28 May 2017

SUBGLOTTİK STENOZUN CERRAHİ TEDAVİSİNDEKİ DENEYİMLERİMİZ

ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 23 - 25 May 2013, pp.30

Metrics

Publication

77

Citation (WoS)

255

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

295

H-Index (Scopus)

11

Project

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals