Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Avrupa Birliğine Yakınsıyor mu Bir Zaman Serisi Analizi 1950 2008

Ege Akademik Bakış, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serbest Bölgelerin Geleceği Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İllerin Yoksulluk Nedeni Olarak Toplam Doğurganlık Hızları Yatay Kesit Bir Analiz 1990 2000

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Yatırımları ve Bölgesel Eşitsizlik Bir Nedensellik Analizi 1975 2001

Ege Akademik Bakış, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TURKEY'S CINVERGENCE TO THE EU:CATCHING UP OR FALLING BEHIND?

2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD), Paris, Fransa, 05 Nisan 2013, ss.650-657 identifier