Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Laminer Akış Ünitesi Boyutunun Cerrahi Alan Üzerindeki Patojen Partikül Dağılımına Etkisi

22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (22nd Congress on Thermal Science and Technology), 11 - 14 September 2019

Hava Değişim Katsayısının Kirletici Uzaklaştırma Performansına Etkisinin İncelenmesi

22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (22nd Congress on Thermal Science and Technology), 11 - 14 September 2019

UV Lamba Diziliminin Hava Dezenfeksiyonu Üzerindeki Etkisi:Kanal Uygulaması

22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (22nd Congress on Thermal Science and Technology), 11 - 14 September 2019

İzotermal ve Izotermal Olmayan Akış Şartlarında Kirletici Dağılım Benzerliğinin İncelenmesi

22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (22nd Congress on Thermal Science and Technology), 11 - 14 September 2019

Mikro boyutlu dikdörtgensel kanallarda kaynamalı akışın deneysel incelenmesi

VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 25 November 2017, pp.491-498

Flow Boiling Characteristics in a Single Rectangular Minichannel

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.2075-2081

Kare Kesitli Mini Bir Kanal İçerisinde Kaynamalı Akışın Deneysel İncelenmesi

21.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.313-321

Kare kesitli mini bir kanal içerisinde kaynamalı akışın deneysel incelenmesi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.313-321

Düşey Eksenli Silindirik Bir Aralık İçerisinde Faz Değiştiren Madde İle Gizli Isı Depolama

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.1363-1377

Faz Değiştiren Madde (FDM) İlaveli Isı Alıcı İle Elektronik Cihazların Termal Yönetimi: Kanatçık Etkisi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.669-678

İki Düşey Levha Arasındaki Couette-Poiseuille Akışı: Karma Taşınımın İncelenmesi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.304-312

Faz Değiştiren Madde (FDM)-ilaveli Isı Alıcılılarla Elektronik Ekipmanların Soğutulması: Konum Etkisi

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, pp.1471-1479

Kare Kesitli Mikrokanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.2, pp.1433-1442

Faz Değiştiren Madde (FDM)-İlaveli Isı Alıcılarla Elektronik Ekipmanların Soğutulması: Konum Etkisi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.2, pp.1471-1479

DÜŞEY YÜZEYİNDE AYRIK ISI KAYNAKLARI BULUNAN KANALDA YÜZEY IŞINIMININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİ

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.1, pp.1027-1036

Minikanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2017, vol.2, pp.1483-1494

Thermal management of electronic devices with pcm-based heat Sink: effect of inclination angle

The second of the National Defense Industry Symposium (IDEFIS 2017), Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.984-994

Natural Convection Heat Transfer from Discretely Heated Vertical Channel: Effect of the Surface Radiation

Proceedings of the 2nd World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT’17), Barselona, Spain, 6 - 08 April 2017

Thermal Management Of Electronic Devices With PCM-Based Heat Sink: Effect Of Inclination Angle

II. International Defence Industry Symposium (IDEFIS 2017), Kırıkkale, Turkey, 6 - 08 April 2017, pp.984-994

Natural Convection Heat Transfer from Discretely Heated Vertical Channel: Effect of the Surface Radiation

Proceedings of the 2nd World Congress on Momentum, Heat and Mass Transfer (MHMT’17), Barselona, Spain, 6 - 08 February 2017

Innovative designs to passively enhance thermal energy storage using PCM

The 8th Mediterranean Congress of Heating, Ventilating and Air-Conditioning (CLIMAMED 2015), Juan-Les-Pins, France, 10 - 11 September 2015

Yarı silindirik içbükey yüzeye çarpan yuvarlak jet akışının hidrodinamik incelenmesi

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2015 (ULIBTK’15), Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.1327-1333

Paralel mikro kanallı ısı alıcıda kaynamalı akış karakteristiklerinin deneysel olarak incelenmesi

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2015 (ULIBTK’15), Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.85-95

Halka aralık içerisinde faz değiştiren madde (FDM) ile enerji depolama: Kanatçık etkisi

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2015 (ULIBTK’15), Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.8583-859

Ortam Sıcaklığının ve Yalıtımın Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü Performansı Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.909-914

Bir Yüzeyin Çarpan Jet İle Soğutulmasında Akış ve Isı Geçişi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.594-599

Eşeksenli Yatay Silindirik Bir Halka Aralık İçerisinde Parafinle Gizli Isı Depolama

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.1425-1432

EŞ EKSENLİ YATAY SİLİNDİRİK BİR HALKA ARALIK İÇERİSİNDE PARAFİNLE GİZLİ ISI DEPOLAMA

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.186

CONVECTIVE HEAT TRANSFER CORRELATIONS IN SOME COMMON MICRO-GEOMETRIES

Conference of the NATO-Advanced-Study-Institute on Microfluidics Based Microsystems - Fundamentals and Applications, Cesme Izmir, Turkey, 23 August - 04 September 2009, pp.1-14 identifier

Forced Convection Flow of Viscous Dissipative Power-Law Fluids in a Pipe: Part 1. Hydrodynamically and Thermally Fully Developed Flow

The 3rd International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES3), Evora, Portugal, 1 - 05 July 2007, pp.1-7

Forced Convection Flow of Viscous Dissipative Power-Law Fluids in a Pipe: Part 2. Thermally Developing Flow

The 3rd International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES3), Evora, Portugal, 1 - 05 July 2007, pp.8-14

Poiseuille Akışında Viskoz Yayılımın Isı Geçişi Üzerindeki Etkisi

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’05), Trabzon, Turkey, 7 - 09 September 2005, pp.169-174

Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer in Microtubes

The 2nd International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES2), Kos, Greece, 3 - 07 July 2005, pp.1-5

Books & Book Chapters

Convective Heat Transfer Correlations in Some Common Geometries

in: Microfluidics Based Microsystems, Kakaç S., Kosoy B., Li D., Pramuanjaroenkij A., Editor, Springer, Dordrecht, pp.1-14, 2009