Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Improvement in the Context of Cities and Urban Parks

The International Forestry and Environment Symposium on “Climate Change and Tree Migration", Trabzon, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2017, ss.161

Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Yerleşmeler; Torul – Cebeli Köyü Örneği

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu “Yazmalardaki El İzleri” (International Traditional Arts Symposium “Handprints in Yazma”), Trabzon, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, ss.14-23

RİZE Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürlük Binası (Rize Tea Operations Headquarters, Headquarters Building)

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016, ss.1-2