Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • 2015 - 2020 Associate Professor

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • 2011 - 2015 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Ethics Committee Member

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • 2020 - Continues Head of Department

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • 2020 - Continues KTÜ Araştırma Üst Kurulu Üyesi

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • 2016 - Continues Head of Department

  Karadeniz Technical University, Sosyoloji Bölümü

 • 2013 - 2017 Head of Department

  Karadeniz Technical University, Sosyoloji Bölümü

 • 2014 - 2015 Board Member

  Karadeniz Technical University, Edebiyat Fakültesi

 • 2012 - 2015 Deputy Director of the Center

  Karadeniz Technical University, Kadın Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Non Academic Experience

 • 2007 - 2011

  Other Public Institution, Meb, Ab Şubesi

 • 2004 - 2007

  Other Public Institution, Meb

 • 2001 - 2004

  Business Establishment Private, Aycell Telekomünikasyon Ve İletişim A.Ş.-Avea

Courses

 • Undergraduate TÜRK SOSYOLOGLARI

 • Doctorate TOPLUMSAL CİNSİYET VE BEDEN SOSYOLOJİSİ

 • Undergraduate ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ-I-II

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

 • Doctorate EĞİTİM VE TOPLUMSAL CİNSİYET

 • Undergraduate TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK

 • Postgraduate SOSYOLOJİK KURAMDA GÜNCEL TARTIŞMALAR

 • Postgraduate NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate SAHA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ -I

 • Undergraduate TÜRKİYE'DE SİYASET VE TOPLUM

 • Postgraduate NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate GÖÇ SOSYOLOJİSİ

 • Undergraduate BİLİM FELSEFESİ

 • Undergraduate İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ

 • Undergraduate EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

 • Undergraduate İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

 • Undergraduate SOSYAL ANTROPOLOJİ