Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of the pre-emptive oral gabapentin on post-anesthesia recovery criteria, acute post-thoracotomy pain and development of chronicity in pain with benign thoracotomy operations

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.22, ss.389-396, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interrupted aortic arch in a adult: diagnosis with MSCT

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING, cilt.22, ss.735-739, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does propofol or caffeic acid phenethyl ester prevent lung injury after hindlimb ischaemia-reperfusion in ventilated rats?

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, cilt.37, ss.380-387, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aksiller Sinir Bloğu Ve İntravenöz Rejyonel Anestezinin Turnike Sonucu Gelişen İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkileri

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Dergisi (JARSS), cilt.28, ss.100-108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of A Case of Severe Electrical Burn, With Multiple Vital Organ Injuries.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.41, ss.32-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peripheral nerve block to the lower extremity despite relative contraindication (two cases)

Journal of Anesthesiol Clin Science, ss.29-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Combination of Epidural Anaesthesia and General Anaesthesia on Ischemia-Reperfusion Injury in Vascular Surgery

Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, cilt.40, no.6, ss.310-314, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Damar cerrahisinde epidural anestezinin genel anestezi ile kombinasyonunun iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkinliği.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.40, ss.310-314, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet hastalığında Anestezi Uygulaması-Rejyonel mi, genel mi?

Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon dergisi, no.2, ss.114-117, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet Hastalığında Anestezi Uygulaması - Rejyonal mi, Genel mi?”,

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.37, ss.114-117, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mukopolisakkaridozlu Bir Hastada Birden Fazla Sayıda Anestezi Uygulaması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.281

Hipertiroidizm ile komplike olmuş mol hidatiformun küretajında anestezi (iki olgu).

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.55

Elektrik Çarpmasına Bağlı Çoğul Organ Hasarı Gelişen Olguda Yoğun Bakım Tedavisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.37, no.1, ss.382

Pektus ekscavatumlu olguda torakal epidural blok ile postoperatif ağrı sağaltımı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.147

Yüksek Riskli Bir Olguda Anterior Siyatik, femoral Ve Lateral Femoral Kutanöz Sinir Blok kombinasyonu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.279

Hipertiroidizm ile komplike olmuş mol hidatiformun küretajında anestezi (iki olgu).

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.55

Nörofibromatozisi Olan Hastada Anestezi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.94

İntrakraniyal anevrizmalı gebede endovasküler koil embolizasyonunda anestezik yaklaşım.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.131

Durdurulamayan Vaginal Kanamalı Hastada Uterin Arter Embolizasyon Tedavisinin Etkinliği.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.37, no.1, ss.268

Metformin intoksikasyonunda yoğun bakım tedavisi (olgu sunumu)

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi,, Antalya, Türkiye, cilt.33, no.1, ss.214

YBÜ’de Kas Hastalığı Nedeniyle Tedavi Elden Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi.

III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, cilt.20, no.2, ss.97

Seckel Sendromlu Olguda Anestezi Deneyimi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.36, no.1, ss.226

Metformin intoksikasyonunda yoğun bakım tedavisi (olgu sunumu).

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.33, no.1, ss.214

Tokolitik amaçlı MGS04 kullanılan gebede sezeryan sonrasu uzamış nöromüsküler blok.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.82

Durdurulamayan Vaginal Kanamalı Hastada Uterin Arter Embolizasyon Tedavisinin Etkinliği.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.37, no.1, ss.268

BIS monitörizasyonu altında hedef kontrollü derin sedasyon ile intrakranyal kitle çıkarılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.130

Tokolitik amaçlı MGS04 kullanılan gebede sezeryan sonrasu uzamış nöromüsküler blok.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.82

Pektus ekscavatumlu olguda torakal epidural blok ile postoperatif ağrı sağaltımı.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.147

Yüksek Riskli Acil bir Olguda (3-1) Ve Anterior Siyatik sinir Blok kombinasyonu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.278

Mukopolisakkaridozlu Bir Hastada Birden Fazla Sayıda Anestezi Uygulaması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.35, no.1, ss.281

İntrakraniyal anevrizmalı gebede endovasküler koil embolizasyonunda anestezik yaklaşım.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Antalya, Türkiye, cilt.34, no.1, ss.131

VACTERL BİRLİKTELİĞİ OLAN OLGUDA ANESTEZİ YÖNETİMİ

47. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

Hallermann-Streiff-Francois sendromlu hastada preoperatif değerlendirme ve anestezik yaklaşım

türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 46.ulusal kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 7 - 11 Kasım 2012, ss.1

Botulismus Olgusunda Yoğun Bakım Desteği

Klinik Toksikoloji Derneği 17. Kongresi, Mardin, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2012, ss.68

Bakır Silisyum havuzunda Aspirasyon Ve İntoksikasyon Olgusu.

Klinik Toksikoloji Derneği 13. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 16 Mayıs 2008 - 19 Mayıs 2009, ss.26

Bakır Silisyum havuzunda Aspirasyon Ve İntoksikasyon Olgusu.

Klinik Toksikoloji Derneği 13. Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 16 Mayıs 2008 - 19 Mayıs 2009, ss.26

Donma olgusunda yoğun bakım tedavisi.

14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008, ss.4

METFORMIN INTOKSIKASYONUNDA YOĞUN BAKIM TEDAVISI (OLGU SUNUMU)

39. ULUSAL ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2005