Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prediction of main particulars of a chemical tanker at preliminary ship design using artificial neural network

Ships and Offshore Structures, cilt.13, ss.459-465, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance Indicators Considered for Selection of Agency in Maritime Industry

TRANSPORTATION JOURNAL, cilt.57, ss.238-257, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of welder selection parameters based on fuzzy analytic hierarchy process in shipbuilding

INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING, cilt.158, no.3, ss.239-250, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Assembly Line Balancing Implementation in Minor and Sub Assembly Work Shop at Shipyards

INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING, cilt.158, no.1, ss.151-160, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A Fuzzy Multiphase and Multicriteria Decision-Making Method for Cutting Technologies Used in Shipyards

INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS, cilt.18, ss.198-211, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Work Analysis of Plate Bending WorkShop in Shipbuilding Industry

INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING, cilt.157, no.4, ss.275-283, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

RISK EVALUATION OF PIN JIG WORK UNIT IN SHIPBUILDING BY USING FUZZY AHP METHOD

BRODOGRADNJA, cilt.66, ss.39-53, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of shipyard selection criteria for shipowners using a fuzzy technique

JOURNAL OF MARINE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, cilt.14, ss.146-158, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EVALUATION OF PIPE CUTTING TECHNOLOGIES IN SHIPBUILDING

BRODOGRADNJA, cilt.65, ss.33-48, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

RISK ASSESSMENT IN SHIP HULL STRUCTURE PRODUCTION USING FMEA

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY-TAIWAN, cilt.22, ss.173-185, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Design Parameters for Vessel Engine Room by Using a Modified QFD Technique

JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, cilt.23, ss.559-587, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A fuzzy based assessment method for comparison of ship launching methods

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.26, ss.781-791, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Design Parameters for Vessel Engine Room by Using A Modified QFD Technique

JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, cilt.23, ss.559-587, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of welding operating factor on shipyard panel line's production quantity

SCIENTIA IRANICA, cilt.20, ss.1773-1780, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of machine breakdown on hull structure production process

SCIENTIA IRANICA, cilt.20, ss.900-908, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Continuous Process Improvement Application in Shipbuilding

BRODOGRADNJA, cilt.64, ss.31-39, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of matrix module structure on shipyard panel line's throughput

POLISH MARITIME RESEARCH, cilt.19, ss.65-71, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karadeniz Tipi Balıkçı Teknesinin İmalat ve Süreçlerinin Benzetim Tekniği ile Modellenmesi

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, ss.93-102, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRABZON LİMANI ELLEÇLEME EKİPMANLARININ YAKIT TÜKETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Technological Applied Sciences, cilt.13, ss.264-271, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tersaneler için bir üretim planlama ve kontrol metodolojisi önerisi

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, cilt.6, no.1, ss.47-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Single Section Part Fabrication in Shipbuilding by Utilizing Simulation Environment

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, ss.79-91, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yat İmalatı Yapan Bir Tersanenin Simülasyon Tabanlı Performans Analizinin Yapılması

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.58-66, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stifner Eğim İş Ünitesi İmalat Hattı Uygulaması

Tersane Dergisi, ss.34-38, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Gemi İnşaatında Ön İmalat Montaj Hattı Tasarımı

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.4-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemi İnşaatı Endüstrisinde Teknoloji Stratejisinin Belirlenmesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.6-11, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balık Nakliye Gemisi Üretim Maliyet Analizi

Tersane Dergisi, ss.26-30, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Gemi İnşaatında Kaynak Teknolojisinin Seçiminde Kullanılan Performans Kriterleri

Gemi ve Deniz Teknolojisi, ss.22-28, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trabzon İli’nin Lojistik Açıdan İncelenmesi

Lojistik Dergisi, ss.44-48, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Bilge System Assembly Operations of the Black Sea Type Fishing Vessels

III. Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2019, ss.579-587

Examination of Preparation to Be Performed Before Sea Trial

International Technological Sciences and Design Symposium, Giresun, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.213-223

A Survey of Ship Manoeuvring Times in Trabzon Port

3rd International Naval Architecture and Maritime Symposium, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2018, ss.435-443

Trabzon Limanında Gemi Bekleme Süresine Hava Koşullarının Etkisinin Araştırılması

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1001-1007

Trabzon Limanı Elleçleme Ekipmanlarının Yakıt Tüketim Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1584-1592

Modelling of Short Sea Shipping Tanker in Black Sea

12th International Conference on Marina Navigation and Safety of Sea Transportation, Gdynia, Polonya, 21 - 23 Haziran 2017, ss.179-182

Simulation-Based Modeling of Block Assembly Area at Shipyards

12 th International Conference on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation TRANSNAV 2017, Gdynia, Polonya, 21 - 23 Haziran 2017, ss.165-170

The Purpose and Effects of IMO PSPC Implementation for Ballast Tanks- Review Study

First International Congress on Ship and Marine Technology, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2016, ss.243-247

Monte Carlo Simulation Exercise in the Ship Production Planning

First International Congress on Ship and Marine Technology, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2016, ss.123-133

The Parameters that Influence Block Assembly and Erection Process on the Slipway

First International Congress on Ship and Marine Technology, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2016, ss.181-187

Maritime Labour Force and Turkey

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.766-771

CFD Analysis of Flettern Rotor Ships and Performance Determination Based on Simulation Environment

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.11-23

CFD analysis of Flettner Rotor ships and performance determination based on simulation environment

The second global conference on innovation in marine technology and the future of maritime transportation, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.1-11

A Study on Subcontractor Selection Criteria for Shipbuilding Industry

INT-NAM 2nd International Symposium on Naval Architecture and Maritime, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2014, ss.323-332

Determination of Criteria Weights for Shipyard Enterprise Resource Planning (ERP) Systems

2nd International Conference on Maritime Technology, ICMT 2014, Glasgow, İskoçya, 7 - 09 Temmuz 2014, ss.58-65

Simulation Model of Nest Cutting Activities in Shipbuilding

7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2013, ss.57-63

Evaluation of Pipe Cutting Technologies Used by Shipyards with Fuzzy Logic

7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2013, ss.8-13

Tersane Başlangıç Yerleşiminin Oluşturulması

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2012, cilt.1, ss.51-60

Tersane Kazalarının Tanımlanması ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2012, cilt.1, ss.41-50

The Problems of The Logistics Sector In Turkey and Solution Suggestions

International Logistics Congress, İzmir, Türkiye, 2 - 03 Aralık 2004, ss.962-970

The Logistics Education In The Universities of Turkey

International Logistics Congress, İzmir, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2004, ss.409-419

The Effects Of Economic Crisis On Third Party Logistics Providers (3 PL) In Turkey

10th World Conference On Transport Research, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Temmuz 2004, ss.1414-1415