Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimizing activated carbon size and ratio in bitumen modification

GRADEVINAR, cilt.69, ss.215-220, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effect of boron-containing additives on rheological properties of asphalt binder

Road Materials and Pavement Design, cilt.17, ss.810-824, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improvement in performance properties of asphalt using a novel boron-containing additive

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.123, ss.207-213, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of activated carbon and furan resin on asphalt mixture performance

ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, cilt.17, ss.512-525, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of furfural-derived thermoset furan resin on the high-temperature performance of bitumen

ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN, cilt.16, ss.227-237, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of SBS modified stone mastic asphalt pavement performance

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.41, ss.777-783, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neural network model for temperature sensitivity of emulsified asphalt mixtures

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.17, ss.438-448, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neural network model for resilient modulus of emulsified asphalt mixtures

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.22, ss.1436-1445, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkish historical arch bridges and their deteriorations and failures

ENGINEERING FAILURE ANALYSIS, cilt.15, ss.43-53, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of cement on emulsified asphalt mixtures

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.16, ss.578-583, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance of cement modified dense graded cold-mix asphalt and establishing mathematical model

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, cilt.13, ss.512-519, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Residual Asphalt Content on Creep Strain of Cement Modified Emulsified Asphalt Mixtures

Online Journal of Civil Engineering and Urbanism, no.3, ss.122-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preparation and Characterization of Activated Carbons from Furfural Production Wastes

Online Journal of Civil Engineering and Urbanism, no.2, ss.1-5, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayburt’un Kalkınmasında Ulaştırmanın Önemi

Bayburt'un Sesi, ss.31-33, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Araklı-Bayburt Karayolunun Fayda-Maliyet Analizi Yöntemine Göre Rantabilitesi

Yapı Dünyası, ss.45-54, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asfaltitin Asfalt Betonunda Mineral Filler Olarak Kullanılabilirliği

Yapı Dünyası, ss.10-14, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tirebolu’nun Kalkınmasında Ulaştırmanın Yeri Ve Önemi

İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Mühendislik Bülteni, ss.25-28, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation the Use of Nano-boron in the Modification of Asphalt Binder with Safflower Oil

International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC-2019), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.2426-2432

Synthesis Of Safflower Oil And Boric Acid- Containing Organic Additive For Bitumen Modification

13th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2018), İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.137

Evaluation of Railway Policies in Turkey in the Context of Combined Transportation

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cesme2018),, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018

Karadenız Bölünmüş Sahil Yolu Üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemi İle Meydana Gelen Trafik Kazalarının Zaman Dilimine Göre Analizi

II. International Conference on Advenced Engineering Technologies (ICADET Bayburt 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Karadenız Bölünmüş Sahil Yolu Üzerinde Coğrafi Bilgi Sistemi İle Meydana Gelen Trafik Kazalarının Kavşak Durumuna Göre Analizi

II. International Conference on Advenced Engineering Technologies (ICADET Bayburt 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Investigation of the Effect on Rheological Properties of Asphalt Binder by Boron-Containing Additives with Different Chemical Structure

3rd International Conference on Science, Ecology and Technology (Iconsete’2017 – Rome), Roma, İtalya, 14 - 16 Ağustos 2017

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia2017)

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia2017), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.125-134

The Investigation of Using of Colemanite in Soil Stabilization

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia2017), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017

An Attempt Synthesizing Boron-Containing Additives for Asphalt Modification

The 12th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2016), İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016

Asfalt Modifikasyonunda Bor İçerikli Katkıların Karıştırma Şartlarının İncelenmesi

Mühendislikte Yeni Teknolojiler (MYT 2015) Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

Influence of Boron Containing Additives on The Rheological Properties of Asphalt at Intermediate and High Temperatures

The International Conference on Science,Ecology and Technology I (Iconsete’2015 – Vienna), Viyana, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015

Analysıs Of Sımple Dıstance (Edsp-Bw Type) Guardraıls With Sap 2000 Program

International Civil Engineering Symposium for Academicians (ICESA'2014 – Side), Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014

Borik Asidin Asfaltın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2013

Termoset Furan Reçinesi İle Bitüm Modifikasyonu

Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013

The Effects of Hydrated Lime and Some Additives on SMA Mixtures Performance

The Ninth International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2010), Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010

Temperature Susceptibility of Cement Modified Emulsified Asphalt Mixtures

The Ninth International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2010), Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2010

Trabzon İpekyolunun Yeniden Tesisinde Demiryollarının Yeri ve Önemi

1. Karadeniz’de Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2007, ss.269-279

Effect of Cement on Creep Response of Emulsified Asphalt Mixtures

Seventh International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2006), İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2006

Gümüşhane’nin Kalkınmasında Teleferik Sistemlerinin Yeri ve Önemi

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002

Yoğun Granülometrili Emülsifiye Asfalt Betonu Üzerine Bir Araştırma

IV. Mühendislik – Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2002

Diğer Yayınlar