Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Volumetric analysis of the mandibular condyle using cone beam computed tomography

EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.81, sa.8, ss.1812-1816, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Trifid mandibular condyle

ORAL RADIOLOGY, cilt.25, sa.2, ss.146-148, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unusual teeth transpositions: two case reports

ORAL RADIOLOGY, cilt.25, sa.1, ss.81-84, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Significance of Oral Radiology for Early Detection of Gardner Syndrome: A Case Report

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL AND DENTAL SCIENCE, cilt.8, sa.2, ss.17-19, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Slice Thickness on the Volume Estimations Performed by Using Cone Beam CT

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.21, sa.3, ss.167-172, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteoma, Gardner Sendromu, Sinir Kılıfı Tümörleri ( Schwannoma, Nörofibroma), Nörofibromatozis

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.51-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayarlı Tomografi Prensibi Tarihsel Gelişimi ve Diş Hekimliğindeki Uygulama Alanları

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Radiol-Special Topics, cilt.2, sa.1, ss.1-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporomandibuler Bozukluklarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.96-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEMPOROMANDİBULAR EKLEMDE GÖRÜLEN SİNOVİYAL KONDROMATOZİS ve CERRAHİ TEDAVİSİ : BİR OLGU SUNUMU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.40-44, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bifid Mandibular Kondil Bir olgu sunumu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.42, ss.1-4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Maksiller Kanin Transpozisyonu İki olgu sunumu

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.56-59, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dens invaginatus on a geminated tooth a case report

THE JOURNAL OF CONTEMPORARY DENTAL PRACTISE, cilt.8, ss.99-105, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dentinogenesis imperfecta: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Pleomorphic adenoma of the palate: A case report.

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Ameloblastoma: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Squamous cell papilloma: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Dens invaginatus: Case report.

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Nasolabial cyst:: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Necrotising sialometaplasia: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Buccal bifurcation cyst: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Generalized odontodysplasia: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Florid cementoosseous dusplasia: A case report.

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

Mantle cell lymphoma. A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress, 2017, Eskişehir., 13 - 15 Nisan 2017

HUMAN PAPİLLOMA VİRÜSE BAĞLI AĞIZ İÇİ LEZYONLAR VE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

TÜRK PERİODONTOLOJİ DERNEĞİ 42. BİLİMSEL KONGRESİ VE 22. SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.131

Osteoid Osteoma

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu 1. Uluslar Arası Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.48

Bilateral maxiller canine transposition

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası kaltılımlı kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Nisan - 19 Aralık 2015, ss.51

Gardner syndrome: A case report

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1. ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2015, ss.58

Benign cementoblastoma

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu 1. Uluslar Arası Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.48

BİLATERAL MAKSİLLER KANİN TRANSPOZİSYONU

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. BİLİMSEL SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.51

Bilateral supernumerary teeth gemination

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.51

A comparative study of conventional radiography, storage phosphor plate systems, and a cmos-aps to determine proximal caries

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.37

Osteoporotic changes in mandible caused by the diabetes type 2: a comparative study on cone-beam tomography images

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.63

Multiple calcifying hyperplastic dental follicles: A case report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.26

benign sementoblastoma : bir olgu bildirimi

oral diagnoz ve maksillofasiyal radyoloji derneği 6.bilimsel sempozyumu, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.48-49

Florid cementoosseous dysplasia

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu 1. Uluslar Arası Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.48

Tip 3 Dens İnvaginatusun konservatif tedavisi: Olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.1

Ydiopatik Nötropeni Hastasındaki Oral Bulgular ve Tedavisi:Vaka Sunumu.

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2012, ss.39

Human Papilloma Viruse Bağlı Ağız içi Lezyonlar ve Tedavisi: Olgu Sunumu.

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2012, ss.65

Surgical management of inferior alveolar nerve injury due to overfilling of a root canal sealer

XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, Bruges, Belçika, 14 - 18 Eylül 2010, ss.1

Odontoonychodermal Displasia: A case report.

Europan Human Genetics Conference, Gothenburg, İsveç, 12 - 15 Haziran 2010, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Radyolojik Bulgularla Diş Anomalileri

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, Özcan İlknur, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.937-972, 2017

Oral Radyolojide Hatalar ve Artefaktlar

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, ÖZCAN ilknur, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.351-400, 2017

Oral radyolojide hatalar ve artefaktlar

Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları, Özcan İlknur, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.351-400, 2017