Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ecological Corridor Models in Cities

12.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2023

THE EFFECT OF COASTAL FILL AREAS ON URBAN DESIGN

12.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 23 - 25 December 2023

Router Green Network Elements on The Streets of The City

4th International Rural Areas Congress Within the Framework of Sustainable Development (RUDESU2023), Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 06 October 2023

DETERMINATION OF SERVICE AREAS OF URBAN GREEN AREAS: EXAMPLE OF TRABZON

BILTEK VII-International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences, Ankara, Turkey, 26 - 27 May 2023, pp.570-577

THE IMPACTS OF LAND USE/LAND COVER CHANGES ON LAND SURFACE TEMPERATURES

BILTEK VII-International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2023, pp.1160-1167 identifier

CITY FOR WOMEN

WORLD WOMEN CONFERENCE-V, Baku, Azerbaijan, 7 - 08 March 2023

SURVEY-ANALYSIS PHASE IN ENVIRONMENTAL DESIGN PROJECTS

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, İstanbul, Turkey, 25 - 26 February 2023, pp.128-132

CONTRIBUTIONS OF URBAN AGRICULTURE TO ECOSYSTEM SERVICES

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, İstanbul, Turkey, 25 - 26 February 2023, pp.133-137

Survey-Analysıs Phase In Envıronmental Desıgn Projects

5th International Congress of Engineering Sciences and Multidisciplinary Approaches, İstanbul, Turkey, 25 February 2023, pp.128-132

ECOLOGICAL LITERACY AND SYSTEM THEORY

8th INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 26 November 2022, pp.124-128 Sustainable Development

URBAN AGRICULTURAL APPLICATIONS IN THE CASE OF ORTAHİSAR TRABZON

8th INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 26 November 2022, pp.129-135

NATURAL APPROACHES IN CHILDREN’S PLAYGROUND

WORLD CHILDREN CONFERENCE-III, Antalya, Turkey, 22 April 2022, pp.405-410

URBAN UTOPIA AND DYSTOPIA OF YOUNG PLANNERS AND DESIGNERS (BEFORE PANDEMIC)

“IArcSAS” 1st INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES and APPLICATION SYMPOSIUM, Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, pp.1227-1232

THE EFFECT OF THE PANDEMIC ON THE OPEN SPACE USE PREFERENCES OF INDIVIDUALS OVER 65 YEARS OF AGE

“IArcSAS” 1st INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES and APPLICATION SYMPOSIUM, Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, pp.1233-1239

An Opportunity Education Application During Pandemic Process

4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021), Antalya, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.798-805

PEYZAJ MİMARLIĞINDA ARAZİ BİÇİMLEME

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.78-80

USING CREATIVE TECHNIQUES IN DESIGN EDUCATION

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.35-39

VISUALIZATION OF CORRIDOR SCENARIOS THAT ESTABLISH EDUCATION-RECREATION RELATIONSHIP IN THE CASE OF KTÜ KANUNI CAMPUS

LIVENARCH- 6th International Congress Livable Environments Architecture, Trabzon, Turkey, 25 - 28 September 2019, pp.694-705

KIYI ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDE MEKAN-KIYI KULLANIM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.128-132

ZAĞNOS VADİSİNİN KULLANICI POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.78-82

Student Views And Satisfaction Within The Context Of Professional Practice Knowledge Lesson

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1715-1720

Tomara Şelalesi Tabiat Parkının Kullanıcı Potansiyelinin Belirmesine Yönelik Bir Çalışma

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1721-1728

Urban Bostan Organic Agriculture Opportunity In The Trabzon City Center

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.1464-1471

AKÇAABAT ORTAMAHALLE ÖRNEĞİNDE ERİŞİLEBİLİRLİKKRİTERLERİNİN İRDELENMESİ

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.976-985

Hatıra Parklarının Kent Turizmine Katkıları

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.3, pp.20-27

Sürdürülebilir Yerleşkelerde Bitki ve Hayvan Varlığının Önemi:KTÜ Örneği

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.27

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Öğrencilere Katkıları

UMTEP III. Uluslararası Meslek ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 June 2018, pp.1894-1902

DIŞ MEKANLARDA DONATI TASARIMI

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018

Books & Book Chapters

DETERMINATION OF FLOOD RISK AREAS BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS: EXAMPLE OF TRABZON ORTAHİSAR

in: International Research in Architecture, Planning and Design, Özgel Felek Seval, Editor, Serüven Publishing, İzmir, pp.159-172, 2022

Constructed Wetlands: An Example of South Los Angeles Wetlands Park

in: Art And Architecture: Theory, Practice and Experience, H. Hale Kozlu, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.31-42, 2022

MOBILITY IN SMART CITIES

in: Ecological, Economic and Political Assessments on Turkiye's Forests and Forestry, Şen Gökhan, Güngör Ersin, Editor, Duvar Publishing, Ankara, pp.161-179, 2022

DÖNGÜSEL EKONOMİ-DÖNGÜSEL ŞEHİRLER

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIMDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR CİLT 2, Gülden SANDAL ERZURUMLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.110-126, 2022

Peyzaj Mimarlığı Alanında Farklı Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Manzak B., Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.59-70, 2020

Disiplinlerarası Bir Workshop Örneği: Atıktan Ürüne Tasarım Atölyesi

in: MİMARLIK, PLANLAMA ve TASARIM ALANINDA YENİ UFUKLAR, Latif Gürkan KAYA, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.449-465, 2019