Publications & Works

Articles Published in Other Journals

INVESTIGATION OF URBAN OPEN AREAS TO PERMEABLE GROUND: EXAMPLE OF TRABZON CITY CENTRE

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, no.6, pp.3868-3873, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ECOLOGICAL SENSITIVITY ANALYSIS: CASE OF KAÇKAR MOUNTAINS NATIONAL PARK

The Journal of International Social Research, vol.11, no.61, pp.506-511, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EFFECT OF THE PANDEMIC ON THE OPEN SPACE USE PREFERENCES OF INDIVIDUALS OVER 65 YEARS OF AGE

“IArcSAS” 1st INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES and APPLICATION SYMPOSIUM, Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, pp.1233-1239

URBAN UTOPIA AND DYSTOPIA OF YOUNG PLANNERS AND DESIGNERS (BEFORE PANDEMIC)

“IArcSAS” 1st INTERNATIONAL ARCHITECTURAL SCIENCES and APPLICATION SYMPOSIUM, Isparta, Turkey, 27 - 29 October 2021, pp.1227-1232

An Opportunity Education Application During Pandemic Process

4th International Conference of Contemporary Affairs in Architecture and Urbanism (ICCAUA-2021), Antalya, Turkey, 20 - 21 May 2021, pp.798-805

USING CREATIVE TECHNIQUES IN DESIGN EDUCATION

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.35-39

PEYZAJ MİMARLIĞINDA ARAZİ BİÇİMLEME

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.78-80

VISUALIZATION OF CORRIDOR SCENARIOS THAT ESTABLISH EDUCATION-RECREATION RELATIONSHIP IN THE CASE OF KTÜ KANUNI CAMPUS

LIVENARCH- 6th International Congress Livable Environments Architecture, Trabzon, Turkey, 25 - 28 September 2019, pp.694-705

KIYI ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDE MEKAN-KIYI KULLANIM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.128-132

ZAĞNOS VADİSİNİN KULLANICI POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.78-82

Student Views And Satisfaction Within The Context Of Professional Practice Knowledge Lesson

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1715-1720

Tomara Şelalesi Tabiat Parkının Kullanıcı Potansiyelinin Belirmesine Yönelik Bir Çalışma

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1721-1728

Urban Bostan Organic Agriculture Opportunity In The Trabzon City Center

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019, pp.1464-1471

AKÇAABAT ORTAMAHALLE ÖRNEĞİNDE ERİŞİLEBİLİRLİKKRİTERLERİNİN İRDELENMESİ

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.976-985

Hatıra Parklarının Kent Turizmine Katkıları

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.3, pp.20-27

Sürdürülebilir Yerleşkelerde Bitki ve Hayvan Varlığının Önemi:KTÜ Örneği

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.27

Peyzaj Mimarlığı Eğitim Sürecinde Uygulamalı Derslerin Öğrencilere Katkıları

UMTEP III. Uluslararası Meslek ve Teknik Bilimler Kongresi, 21 - 22 June 2018, pp.1894-1902

DIŞ MEKANLARDA DONATI TASARIMI

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018

Books & Book Chapters

Peyzaj Mimarlığı Alanında Farklı Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Manzak B., Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.59-70, 2020

Disiplinlerarası Bir Workshop Örneği: Atıktan Ürüne Tasarım Atölyesi

in: MİMARLIK, PLANLAMA ve TASARIM ALANINDA YENİ UFUKLAR, Latif Gürkan KAYA, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.449-465, 2019