Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KENTSEL AÇIK ALANLARIN GEÇİRİMLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: TRABZON KENTİ ÖRNEĞİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, ss.3868-3873, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKOLOJİK DUYARLILIK ANALİZİ: KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ

The Journal of International Social Research, cilt.11, ss.506-511, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PEYZAJ MİMARLIĞINDA ARAZİ BİÇİMLEME

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.78-80

USING CREATIVE TECHNIQUES IN DESIGN EDUCATION

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.35-39

VISUALIZATION OF CORRIDOR SCENARIOS THAT ESTABLISH EDUCATION-RECREATION RELATIONSHIP IN THE CASE OF KTÜ KANUNI CAMPUS

LIVENARCH- 6th International Congress Livable Environments Architecture, Trabzon, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2019, ss.694-705

KIYI ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNDE MEKAN-KIYI KULLANIM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.128-132

ZAĞNOS VADİSİNİN KULLANICI POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ

IV. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE ECSAC’xx19- Antalya, TURKEY, APRIL 18-21, 2019, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.78-82

A Study On The User Potential Of Tomara Waterfall Nature Park

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1721-1728

Student Views And Satisfaction Within The Context Of Professional Practice Knowledge Lesson

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1715-1720

Urban Bostan Organic Agriculture Opportunity In The Trabzon City Center

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.1464-1471

AKÇAABAT ORTAMAHALLE ÖRNEĞİNDE ERİŞİLEBİLİRLİKKRİTERLERİNİN İRDELENMESİ

Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Giresun, Türkiye, 15 - 17 Mart 2019, ss.976-985

Disabled Sensitive Design Approaches In the Case of Karadeniz Technical University

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1705-1714

Hatıra Parklarının Kent Turizmine Katkıları

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.3, ss.20-27

Sürdürülebilir Yerleşkelerde Bitki ve Hayvan Varlığının Önemi:KTÜ Örneği

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.27

DIŞ MEKANLARDA DONATI TASARIMI

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018

PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİM SÜRECİNDE UYGULAMALI DERSLERİN ÖĞRENCİLERE KATKILARI

UMTEP III. Uluslararası Meslek ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1894-1902

KTÜ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİNDE “EKOLOJİK OKURYAZARLIK” TEMALI BİR DİSİPLİNLERARASI PROJE

2. Uluslararası Şehir, Çevre, Sağlık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.969-975

KTÜ Kanuni Örneğinde ‘Ekolojik Okuryazarlık’ Temalı Bir Disiplinlerarası Proje

II. Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, ss.969-975

Kitap & Kitap Bölümleri

Peyzaj Mimarlığı Alanında Farklı Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar, Manzak B., Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.59-70, 2020

Disiplinlerarası Bir Workshop Örneği: Atıktan Ürüne Tasarım Atölyesi

MİMARLIK, PLANLAMA ve TASARIM ALANINDA YENİ UFUKLAR, Latif Gürkan KAYA, Editör, GECE AKADEMİ, Ankara, ss.449-465, 2019