Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2016 33. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ

    Davetli Konuşmacı

    Antalya, Türkiye

  • 2016 33. ULUSAL NEFROLOJİ, HİPERTANSİYON, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ

    Katılımcı

    Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 80

h-indeksi (WOS): 6